Λεπτομέρειες ειδήσεων

Call for proposals: Extension of submission deadline of the call for proposals for action grants to support national and transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters

The submission deadline of the call for proposals for action grants to support national and transnational projects (Link opens in new windowJUST-JCOO-AG-2019) to promote judicial cooperation in civil and criminal matters  has been extended to 18 June 2019 at 17:00. The total budget available for the call is EUR 5 685 000.

More information can be found Link opens in new windowhere.

Any further request for information can be addressed to Link opens in new windowEC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο