Добре дошли на БETA версията
на Европейския портал за електронно правосъдие

Приятно посещение на БЕТА портала! Моля, споделете мнението си чрез жълтото поле „Коментари“ вляво на екрана.

Новата версия на портала редовно се актуализира и подобрява. Засега настоящата и новата версия на портала ще функционират успоредно, докато завърши процесът на миграция.


Извиняваме се за причиненото неудобство, но...

не регистрирахме никакви действия от ваша страна в продължение на повече от 60 минути. С цел гарантиране на сигурността на вашите данни сесията ви бе автоматично приключена

.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт