1. JOGAIM BŰNCSELEKMÉNY MIATT FOLYTATOTT NYOMOZÁS SORÁN

Hogyan és hol tehetek feljelentést bűncselekményről?

Hogyan követhetem nyomon, hogy mit tesznek a hatóságok a bűncselekmény bejelentése után?

Hogyan vehetek részt a bűncselekmény nyomozásában?

Milyen jogok illetnek meg tanúként?

Kiskorú vagyok. Megilletnek további jogok?

Milyen információkat kaphatok a rendőrségtől vagy áldozatokat támogató szervezetektől a bűncselekmény nyomozása során?

Részesülhetek jogi segítségnyújtásban?

Hogyan kaphatok védelmet, ha veszélyben vagyok?

Milyen szolgáltatásokat és segítséget kaphatok a bűncselekmény nyomozása során?

Van lehetőség egyezségre/békéltetésre vagy arra, hogy közvetítés induljon az elkövető és köztem?

Hogyan folytatódik az ügyem a nyomozás lezárását követően?

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet anélkül zárják le, hogy az bíróság elé került volna?

Külföldi vagyok. Milyen védelemben részesülnek jogaim és érdekeim?

További információk

Hogyan és hol tehetek feljelentést bűncselekményről?

Ha bűncselekmény áldozatává vált, a rendőrségen tehet feljelentést. A házastársa, szülője, testvére vagy gyámja is feljelentést tehet a bűncselekményről ön helyett. Ha bűncselekményről szerzett tudomást, akkor is értesítheti a rendőrséget, ha nem áldozata az adott bűncselekménynek.

Feljelentést szóban, a legközelebbi rendőrőrsöt felkeresve, illetve írásban, a feljelentést a rendőrőrsön személyesen benyújtva, továbbá levél útján tehet. Ha az írásbeli feljelentés mellett dönt, azt megírhatja saját maga, vagy igénybe veheti ügyvéd segítségét is. Nincs kötelezően követendő forma, de a feljelentésnek angol vagy máltai nyelven kell íródnia. Bele kell foglalnia a személyes adatait. Elvileg lehetőség van névtelen feljelentésre is, de ilyen feljelentés alapján a rendőrség csak akkor kezd nyomozást, ha a bűncselekmény nagyon súlyos.

A feljelentés megtételének nincs határideje. A jogszabályok szerint azonban ha eltelt egy bizonyos időtartam a bűncselekmény elkövetése óta, az elkövetőt már nem lehet eljárás alá vonni. Ez az időtartam a bűncselekménytől függően változik, a legkevésbé súlyos büntetendő cselekményekre (pl. szóbeli becsületsértésre) vonatkozó három hónaptól a különösen súlyos bűncselekményekre (pl. emberölés) érvényes húsz évig terjed. Ezen időszak elteltével ön továbbra is benyújthat feljelentést, de a rendőrség nem folytat nyomozást a bűncselekmény ügyében, vagy ha folytatnak is nyomozást, a bíróság felmenti az elkövetőt.

Egyes kisebb súlyú bűncselekményekre vonatkozóan önnek különleges panaszt kell benyújtania a rendőrséghez. Ezek azok az esetek, amikor ilyen panasz nélkül a rendőrség nem indíthat nyomozást. A panaszokat általában, de nem szükségszerűen írásban nyújtják be. Igénybe vehet ügyvédet, hogy megszövegezze a panaszt ön helyett. A panaszba bele kell foglalnia: a személyes adatait (nevét, lakcímét, személyi igazolványának számát), az elkövetőre vonatkozó információkat, az eset leírását, valamint azon tanúk listáját a lakcímükkel együtt, akiknek a kihallgatását a rendőrségtől kéri. Ajánlatos, de nem kötelező hivatkoznia arra a jogszabályi előírásra is, amelyet ön szerint az elkövető megsértett.

Hogyan követhetem nyomon, hogy mit tesznek a hatóságok a bűncselekmény bejelentése után?

A bűncselekmény bejelentésekor hivatkozási számot adnak önnek. Ezt a számot használhatja arra, hogy ellenőrizze az ügye előrehaladását. A gyakorlatban ellenőrizheti a feljelentése benyújtásának dátuma alapján is. Kaphat információkat a nyomozásról, ha elmegy a rendőrőrsre vagy odatelefonál.

Hogyan vehetek részt a bűncselekmény nyomozásában?

A nyomozás során nem kötelező ügyvédet fogadnia, de az összetett eljárások miatt ajánlatos ezt megtennie. Ha ügyvéd általi képviseletet szeretne, fizetnie kell az ügyvéd szolgáltatásaiért.

Belátása szerint megoszthat az ügyére vonatkozó bármilyen információt a rendőrséggel. A bűncselekmény semmilyen vonatkozását nem kell bizonyítania, de ha van bármilyen bizonyítéka, amelyet fontosnak tart a nyomozás szempontjából, ön vagy az ügyvédje bemutathatja azt az ügyével foglalkozó rendőrtisztnek.

Valószínűleg megkérik, hogy jelenjen meg tanúként történő kihallgatásra.

A nyomozás során az ügy aktája általában bizalmas, ahhoz csak az ügyét kezelő hatóságok férhetnek hozzá.

Milyen jogok illetnek meg tanúként?

Tanúként ön megtagadhatja bizonyos kérdések megválaszolását. Ajánlott azonban, hogy valamennyi kérdésre válaszoljon, hogy megkönnyítse a nyomozást és ne adjon alapot olyan gyanúra, miszerint eltitkol információkat.

Nem köteles azonban válaszolni olyan kérdésekre, illetve bemutatni olyan iratokat vagy más bizonyítékokat, amelyek önre terelhetik a gyanút.

Ha veszélyben van, joga van ahhoz, hogy tanúvédelmi program hatálya alá helyezzék, amely megvédi az ön és családtagjai életét és vagyontárgyait. Bizonyos esetekben az intézkedések részét képezhetik megélhetési támogatás fizetésére vonatkozó rendelkezések is.

Kiskorú vagyok. Megilletnek további jogok?

Ha ön kiskorú, a szülője vagy gyámja tehet feljelentést a rendőrségen ön helyett.

Igénybe vehet pszichológiai tanácsadást, más tanácsadást és egyéb segítséget is a rászoruló gyermekek és családok országos szociális jóléti szervezete, az A link új ablakot nyit megAppogg révén. A szolgáltatások ingyenesek, és nem feltételük, hogy nyomozás folyjon a bűncselekmény ügyében.

Ha önt gyermekként a feltételezett elkövető tartja el (pl. a feltételezett elkövető a szülője), elhelyezhetik önt a Társadalmi Szolidaritási Minisztérium egy különleges létesítményében, ahol képzett pszichológusoktól és szociális munkásoktól kap segítséget és támogatást.

Milyen tájékoztatást kaphatok a rendőrségtől vagy áldozatokat támogató szervezetektől a bűncselekmény nyomozása során?

Az ügyét kezelő hatóságok nem kötelesek tájékoztatni önt. A jogairól és az eljárásban való részvételéről az ügyvédjétől kaphat tájékoztatást (ha van ügyvédje).

Részesülhetek jogi segítségnyújtásban?

A bűncselekmény nyomozása során nem áll az áldozatok rendelkezésére ingyenes jogi segítségnyújtás.

Hogyan kaphatok védelmet, ha veszélyben vagyok?

Ha a rendőrség megállapítja, hogy az elkövető veszélyes személy, és fennáll a bűnismétlés veszélye, akkor kéri a bíróságot, hogy rendeljen el előzetes letartóztatást.

Ön kérheti az ügyét kezelő rendőrtől azt is, hogy helyezzék tanúvédelmi program hatálya alá. Ki kell jelentenie, hogy tanúskodni fog az elkövető ellen a bírósági tárgyaláson. Ha a rendőrtiszt meggyőződött arról, hogy az ön vallomása vagy az ön által szolgáltatott más bizonyíték fontos az ügy szempontjából, kéri a főügyésztől, hogy helyezze önt tanúvédelmi program hatálya alá. A program kiterjedhet az ön családtagjaira és más hozzátartozóira is. A program általában az ön személyes biztonságát szavatoló és/vagy a vagyontárgyait védő intézkedéseket foglal magában.

Milyen szolgáltatásokat és segítséget kaphatok a bűncselekmény nyomozása során?

Kaphat orvosi segítséget, de ha nem rendelkezik érvényes egészségbiztosítással, akkor azért fizetnie kell. A 27 uniós tagállam, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc állampolgárai igénybe vehetik az A link új ablakot nyit megeurópai egészségbiztosítási kártyát. Szükség esetén kaphat pszichológiai és más típusú segítséget is, de fizetnie kell az igénybe vett szolgáltatásokért.

Ha családon belüli erőszak áldozata, ingyenesen kaphat segítséget a A link új ablakot nyit megCsaládon Belüli Erőszak Bizottságától és az A link új ablakot nyit megAppogg nevű szervezettől.

Van lehetőség egyezségre/békéltetésre vagy arra, hogy közvetítés induljon az elkövető és köztem?

Nincs lehetőség békéltetésre vagy arra, hogy közvetítés kezdődjön az elkövető és ön között. Csak vádalkura van lehetőség az ügyész és az elkövető között, de ebbe az eljárásba önt nem vonják be. Ha a vádalkura irányuló eljárás sikeres, akkor az az ügyész és az elkövető közötti megállapodással zárul, amelyet azután bemutatnak a bíróságnak jóváhagyásra.

Hogyan folytatódik az ügyem a nyomozás lezárását követően?

A nyomozás végén döntenek arról, hogy elegendő bizonyíték áll-e rendelkezésre egy tárgyaláshoz. A bűncselekmény súlyától függően két lehetőség van:

 • Ha a bűncselekmény kisebb súlyú, és a rendőrtiszt folytatta le a nyomozást, ő dönti el, hogy a törvényszék elé viszi-e az ügyet tárgyalásra.
 • Ha a bűncselekmény súlyos, és a nyomozást nyomozási bíró folytatta le, bírósági meghallgatásra kerül sor a törvényszéken. Ezen a meghallgatáson a bíróság megvizsgálja a bizonyítékokat, és ha úgy dönt, hogy az ügyben tárgyalást kell tartani, akkor megküldi az ügy aktáját a főügyésznek, aki azután a büntetőbíróság elé viszi az ügyet tárgyalásra.

Ha az ügyét bíróság elé viszik tárgyalásra, a rendőrség értesítést küld önnek. Ha a bíróság úgy dönt, hogy kihallgatja önt tanúként, az értesítésben megjelöli a kihallgatás helyét és idejét is.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet anélkül zárják le, hogy az bíróság elé került volna?

Ha rendőrtiszt folytat nyomozást a bűncselekmény ügyében és úgy dönt, hogy anélkül zárja le az ügyet, hogy bíróság elé vinné, ön áldozatként a törvényszékhez fellebbezhet ez ellen a határozat ellen. A törvényszék megkéri, hogy eskü alatt erősítse meg a feljelentésében közölt információkat és jelentse ki, hogy kész tanúskodni a bíróság előtt. Meg kell fizetnie egy bizonyos, a bíróság által meghatározott összeget is, garanciaként arra, hogy komoly az elkövető eljárás alá vonására irányuló szándéka. A törvényszék megvizsgálja a bizonyítékokat, és ha elegendőnek találja azokat, akkor elrendeli, hogy a rendőrség folytassa tovább a büntetőeljárást.

Külföldi vagyok. Milyen védelemben részesülnek jogaim és érdekeim?

Ha ön külföldiként vált bűncselekmény áldozatává Máltán, a fent ismertetett valamennyi jog megilleti. Ezenkívül ha feljelentést tesz egy bűncselekményről, de nem beszél angolul vagy máltaiul, használhatja az anyanyelvét is. A rendőrség keres egy tolmácsot vagy megteszi az egyéb szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék, mire vonatkozik a feljelentés.

A nyomozás során ön igénybe veheti tolmács segítségét, de fizetnie kell a szolgáltatásaiért.

További információk:

Utolsó frissítés: 20/12/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

2. JOGAIM A TÁRGYALÁSI SZAKBAN

Hogyan vehetek részt a tárgyaláson?

Milyen jogok illetnek meg tanúként?

Kiskorú vagyok. Megilletnek további jogok?

Részesülhetek jogi segítségnyújtásban?

Hogyan kaphatok védelmet, ha veszélyben vagyok?

Hogyan igényelhetek kártérítést az elkövetőtől vagy kaphatok kártalanítást az államtól?

Van-e lehetőség egyezségre/békéltetésre vagy arra, hogy közvetítés kezdődjön az elkövető és köztem?

Külföldi vagyok. Milyen védelemben részesülnek jogaim és érdekeim?

További információk

Hogyan vehetek részt a tárgyaláson?

Csatlakozhat az eljáráshoz úgynevezett magánfélként is. Kérelmet kell benyújtania a bírósághoz. A bíróság megvizsgálja a kérelmét és eldönti, hogy engedélyezi-e önnek, hogy magánféllé váljon. Magánfélként ön jelen lehet minden bírósági tárgyaláson, még a zárt tárgyalásokon is.

A tárgyalás során önt megillető jogok attól függően különbözőek, hogy melyik bíróság tárgyalja az ügyét:

 • Ha az ügyében rendőrtiszt képviseli a vádat a törvényszék előtt, szinte ugyanolyan jogok illetik meg önt, mint a vádlottat: ön vagy az ügyvédje benyújthat bizonyítékokat, kérdéseket tehet fel a tanúknak (a vádat képviselő rendőrtiszt útján), stb.
 • Ha az ügyében a főügyész, a főügyész helyettese vagy egy ügyész képviseli a vádat a büntetőbíróság előtt, ön csak abban az esetben lehet jelen a tárgyaláson és adhat elő a büntetéshez kapcsolódó érveket, ha az esküdtszék bűnösnek találta az elkövetőt.

A tárgyalás során ajánlatos – de nem kötelező – ügyvéd segítségét igénybe vennie; az ügyvéd szolgáltatásaiért fizetnie kell. Önnek kell viselnie a tárgyalásban való részvételéhez kapcsolódó minden más költséget is (pl. útiköltségek, fizetés nélküli szabadság stb.). A máltai jog nem rendelkezik az ilyen költségek megtérítéséről.

Az ügyvédjének lehetővé teszik, hogy megtekintse az ügy aktájában szereplő valamennyi dokumentumot és jegyzeteket készítsen, vagy másolatokat kérjen iratokról. Ha azonban az ügyét a büntetőbíróság tárgyalja esküdtszék részvételével, az ügy aktájához csak a főügyész, a feltételezett elkövető és az ő ügyvédje kap hozzáférést.

Milyen jogok illetnek meg tanúként?

A tárgyalási szakban önt valószínűleg beidézik kihallgatásra tanúként. Értesítést kap a kihallgatás helyéről és idejéről. Az értesítést vagy rendőrtiszt adja át, vagy postai úton küldik meg. Nem kötelező megjelennie a kihallgatáson, de ajánlatos részt vennie rajta, mert ha a bíróság úgy véli, hogy az ön vallomása fontos, intézkedhet annak érdekében, hogy ön megjelenjen a következő tárgyaláson.

Nem köteles azonban válaszolni olyan kérdésekre, illetve bemutatni olyan iratokat vagy más bizonyítékokat, amelyek révén adott esetben önmagát vádolná bűncselekmény elkövetésével.

Egyes esetekben lehetőség van arra, hogy:

 • úgy hallgassák ki, hogy ne kerüljön közvetlenül kapcsolatba az elkövetővel;
 • a lakhelyén hallgassák ki; és/vagy
 • tanúvédelmi program hatálya alá helyezzék.

Kiskorú vagyok. Megilletnek további jogok?

Ha ön 16 éven aluli gyermek és bírósági tárgyaláson ki kell hallgatni, kérheti, hogy videokonferencia útján hallgassák ki. Ebben az esetben nem kell megjelennie a bíróságon és jelen lennie a tárgyalóteremben.

Ha önt gyermekként a feltételezett elkövető tartja el (pl. a feltételezett elkövető a szülője), önt biztonságos környezetben helyezik el, általában a Társadalmi Szolidaritási Minisztérium egy létesítményében, ahol szociális munkásoktól és pszichológusoktól kap segítséget.

Gyermekként kaphat segítséget a rászoruló gyermekek és családok országos szociális jóléti szervezetétől, az A link új ablakot nyit megAppoggtól is. A segítségnek részét képezheti pszichológiai tanácsadás, szociális támogatás, tanácsadás stb. Ezek a szolgáltatások ingyenesek és nem kapcsolódnak a büntetőeljáráshoz.

Részesülhetek jogi segítségnyújtásban?

A tárgyalási szakban nem áll az áldozatok rendelkezésére ingyenes jogi segítségnyújtás.

Hogyan kaphatok védelmet, ha veszélyben vagyok?

Ha az elkövetőt nem vették őrizetbe, és ön fél tőle, akkor ön vagy az ügyvédje kérhetik az ügyével foglalkozó rendőrtiszttől, hogy tiltsa meg az elkövetőnek, hogy megközelítse önt. A rendőrtiszt ekkor kéri a bíróságtól egy ilyen végzés kibocsátását. Amikor a bíróság meghozza a végzést, felszólítja az elkövetőt, hogy garanciaként fizessen meg egy bizonyos (általában 100 és 2300 euró közötti) pénzösszeget. Ha az elkövető megszegi a bírósági végzést, nem kapja vissza ezt az összeget.

Ha önt a bírósági tárgyalás során történő kihallgatásra idézték és úgy érzi, hogy veszélyben van, kérheti, hogy úgy hallgassák ki, hogy ne kerüljön közvetlen kapcsolatba az elkövetővel. A bíróság ezt megteheti úgy, hogy önt takarásban (pl. nem átlátszó függöny mögött) helyezi el, vagy a kihallgatást az ön jelenléte nélkül, videokonferencia útján folytatja le.

Ön kérheti az ügyét kezelő rendőrtől azt is, hogy helyezzék tanúvédelmi program hatálya alá. Ki kell jelentenie, hogy tanúskodni fog az elkövető ellen a bírósági tárgyaláson. Ha a rendőrtiszt meggyőződött arról, hogy az ön vallomása vagy az ön által szolgáltatott más bizonyíték fontos az ügy szempontjából, kéri a főügyésztől, hogy helyezze önt tanúvédelmi program hatálya alá. A program kiterjedhet az ön családtagjaira és más hozzátartozóira is. A program általában az ön személyes biztonságát szavatoló és/vagy a vagyontárgyait védő intézkedéseket foglal magában.

Hogyan igényelhetek kártérítést az elkövetőtől vagy kaphatok kártalanítást az államtól?

A máltai jog szerint ön csak úgy igényelhet kártérítést az elkövetőtől, hogy polgári jogi igényt nyújt be polgári bírósághoz. Nincs lehetőség arra, hogy a büntetőeljárás keretében igényeljen kártérítést.

Az ügyét tárgyaló bíróság mindazonáltal bizonyos esetekben elrendelheti, hogy az elkövető térítse meg önnek az okozott károkat. Ez két esetben történhet meg:

 • Ha a bíróság szabadságvesztésre ítéli az elkövetőt, de elhalasztja a büntetés végrehajtását, akkor elrendelheti, hogy az elkövető fizessen önnek kártérítést a bűncselekmény által okozott minden veszteségért, sérelemért vagy kárért.
 • Ha a bíróság próbára bocsátja az elkövetőt (kötelező intézkedések szabadságvesztés nélkül), akkor elrendelheti, hogy az elkövető fizessen önnek legfeljebb 1164,69 euró összegű kártérítést.

Ha 2006. január 1. után elkövetett erőszakos bűncselekmény áldozatává vált, kérelmezhet pénzügyi kártalanítást az államtól. Olvassa el az Európai Igazságügyi Hálózat ismertetőjét a bűncselekmények áldozatainak Máltán nyújtott kártalanításról (hamarosan elérhetővé válik A link új ablakot nyit megangolul és A link új ablakot nyit megmáltaiul).

Van lehetőség egyezségre/békéltetésre vagy arra, hogy közvetítés induljon az elkövető és köztem?

Nincs lehetőség békéltetésre vagy arra, hogy közvetítés kezdődjön az elkövető és ön között a tárgyalási szakban. Ha azonban valamilyen okból már nem kívánja, hogy az elkövető ellen eljárást folytassanak (pl. mert megbocsátott neki), a tárgyalás során tehet ilyen értelmű nyilatkozatot a bíróság előtt. A bíróság figyelembe veszi az ön nyilatkozatát, amikor határoz az ügyről.

Külföldi vagyok. Milyen védelemben részesülnek jogaim és érdekeim?

Külföldiként megilleti a fent ismertetett valamennyi jog. A máltai jog nem rendelkezik ingyenes tolmácsolásról vagy iratok ingyenes lefordításáról a tárgyalási szakban. Igénybe veheti azonban tolmács segítségét, ha megfizeti a szolgáltatásait.

Ha külföldön van a lakóhelye, telefon- vagy videokonferencia útján is kihallgathatják tanúként. Ezenkívül ha külföldön kell átvennie egy iratot, annak egy ön által értett nyelven készült másolatát elküldik önnek postai úton, mellékelve az adott irattal kapcsolatos jogainak és kötelezettségeinek magyarázatát és annak ismertetését, hogyan kaphatja meg az eredeti iratot.

További információk:

Utolsó frissítés: 20/12/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

3. JOGAIM AZ (ELSŐ) TÁRGYALÁS UTÁN

Fellebbezhetek az ítélet ellen vagy ha a vádlott bűnösségét nem állapítják meg?

Van lehetőség további fellebbezésre?

Milyen jogaim vannak azt követően, hogy a bíróság ítélete jogerőre emelkedik?

További információk

Fellebbezhetek az ítélet ellen vagy ha a vádlott bűnösségét nem állapítják meg?

A tárgyalás bírósági határozattal ér véget, amely megállapítja a vádlott büntetőjogi felelősségét vagy felmenti őt. Ha a vádlott bűnös, a bíró büntetést szab ki rá. A máltai jog szerint csak a vádlottnak és a főügyésznek van joga fellebbezni a büntetőjogi felelősség megállapítása vagy a felmentés és/vagy a büntetés ellen a fellebbviteli büntetőbírósághoz.

Ha azonban fellebbezést nyújtottak be, és ön magánfél volt az első tárgyalás során, az ügyvédjének lehetőséget adnak arra, hogy megtekintse a fellebbezési eljáráshoz kapcsolódó valamennyi lényeges iratot.

Van lehetőség további fellebbezésre?

A fellebbviteli büntetőbíróság határozata ellen nincs lehetőség további fellebbezésre.

Milyen jogaim vannak azt követően, hogy a bíróság ítélete jogerőre emelkedik?

A bíróság ítéletének jogerőre emelkedését követően ön megkapja a határozat másolatát. Ha az elkövetőt szabadságvesztésre ítélték, ön kérhet további információkat a rendőrségtől arról, hogy az elkövető milyen körülmények között tölti le a büntetést. A rendőrség megtagadhatja ilyen információk szolgáltatását, ha azokat biztonsági megfontolásokból titkosították.

További információk:

Utolsó frissítés: 20/12/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

4. BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK SEGÍTÉSE ÉS TÁMOGATÁSA

Apogg – Rászoruló Gyermekek és Családok Országos Szociális Jóléti Szervezete

Máltai Áldozatsegítő

Apogg – Rászoruló Gyermekek és Családok Országos Szociális Jóléti Szervezete

Az Appogg szociális munka útján történő beavatkozást, pszichológiai tanácsadást, segítséget, támogatást és tanácsadást nyújt az áldozatok számára, különösen az olyan veszélyeztetett csoportoknak, mint a gyermekek és a családon belüli erőszak áldozatai.

Az Apogg – Rászoruló Gyermekek és Családok Országos Szociális Jóléti Szervezete

 • a Családügyi és Társadalmi Szolidaritási Minisztérium Szociális Jóléti Szolgáltatási Alapítványának részét képezi;
 • szociális munka útján történő tartós beavatkozást, pszichológiai tanácsadást, segítséget, támogatást és tanácsadást nyújt általában véve az áldozatok számára, de különösen az olyan veszélyeztetett csoportoknak, mint a gyermekek és a családon belüli erőszak áldozatai;
 • ingyenes szolgáltatásokat nyújt, amelyek nem függenek az elkövető eljárás alá vonásától és a büntetőjogi felelősségének megállapításától.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.appogg.gov.mt/

Máltai Áldozatsegítő

A Máltai Áldozatsegítő szakszerű, független, bizalmas és pártatlan tájékoztatást nyújt a bűncselekmények áldozatainak a jogaikról és az általuk igénybe vehető szolgáltatásokról és segítségről.

A Máltai Áldozatsegítő

 • független szervezet, nem része a rendőrségnek, bíróságnak vagy bármilyen más büntetőügyi igazságszolgáltatási szervezetnek;
 • szakszerű, független, bizalmas és pártatlan tájékoztatást nyújt a bűncselekmények áldozatainak a jogaikról és az általuk igénybe vehető szolgáltatásokról és segítségről;
 • tájékoztatást kínál Málta büntetőügyi igazságszolgáltatási rendszeréről és a büntetőeljárásokról;
 • ingyenesen nyújt szolgáltatásokat, amelyek attól függetlenül igénybe vehetők, hogy tettek-e feljelentést, vagy hogy mikor történt a bűncselekmény.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://victimsupport.org.mt/

Utolsó frissítés: 20/12/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.