Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Kazus 1 – prawo rodzinne – rozwód - Niemcy

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa rodzinnego – rozwodu, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie osobom występującym z wnioskiem rozwodowym informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji:

Przypadek A – sytuacja krajowa: para zawiera związek małżeński. Następnie rozstają się i uzgadniają rozwód.

Przypadek B – sytuacja międzynarodowa: Dwoje obywateli tego samego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego A) zawiera związek małżeński. Zostaje on zawarty w państwie członkowskim A. Po ślubie małżeństwo przenosi się do innego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego B), w którym pracuje i zamieszkuje. Krótko po tym małżeństwo rozpada się i żona wraca do państwa członkowskiego A, podczas gdy mąż pozostaje w państwie członkowskim B. Para uzgadnia rozwód. Po powrocie do państwa członkowskiego A żona niezwłocznie składa wniosek rozwodowy do sądu państwa członkowskiego B.


Koszty w Niemczech

Koszty ponoszone na rzecz sądu pierwszej instancji i w postępowaniu odwoławczym


Kazus

Sąd pierwszej instancji

Postępowanie odwoławcze

Wstępne opłaty sądowe

Wstępne opłaty sądowe

Kazus A

Zależne od wysokości dochodu i stanu majątkowego

Zależne od wysokości dochodu i stanu majątkowego

Kazus B

Zależne od wysokości dochodu i stanu majątkowego

Zależne od wysokości dochodu i stanu majątkowegoKoszty ponoszone na rzecz prawnika


Kazus

Prawnik

Średnie koszty

Kazus A

Zależne od wysokości dochodu i stanu majątkowego

Kazus B

Zależne od wysokości dochodu i stanu majątkowegoZwrot kosztów poniesionych przez świadków, kosztów gwarancji lub zabezpieczenia


Kazus

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Gwarancja lub zabezpieczenie

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Czy istnieje, w jakich przypadkach i jak często jest stosowane?

Kazus A

Tak, przy czym obecność świadków zwykle nie jest wymagana.

Nie

Kazus B

Tak, przy czym obecność świadków zwykle nie jest wymagana.

NieKoszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztówKazus

Pomoc prawna

Zwrot kosztów

Kiedy i pod jakimi warunkami ma zastosowanie?

Czy strona wygrywająca sprawę może otrzymać zwrot kosztów postępowania?

Jeżeli zwrot nie obejmuje wszystkich kosztów, to zasadniczo jaką ich część?

Czy istnieją sytuacje, w których koszty pomocy prawnej należy zwrócić organizacji jej udzielającej?

Kazus A

W zależności od wysokości dochodu i stanu majątkowego

Tak

Połowę

Jeżeli wysokość dochodów oraz sytuacja finansowa danej osoby ulegnie poprawie, a także w przypadku płatności w ratach.

Kazus BKoszty tłumaczenia pisemnego i ustnego


Kazus

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Inne koszty właściwe dla sporów transgranicznych

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt

Charakterystyka

Kazus A

Kazus B

Według uznania sądu

Zwykle 1,85 EUR za 55 uderzeń w klawiaturę plus koszty i podatek obrotowy

Według uznania sądu

55 EUR za godzinę plus koszty i podatek obrotowy

Doręczenie dokumentów za granicę


Ostatnia aktualizacja: 08/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Kazus 2 – prawo rodzinne – opieka nad dziećmi - Niemcy

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa rodzinnego – opieki nad dziećmi, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie powodom informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji:

Przypadek A – sytuacja krajowa: Dwie osoby przez wiele lat pozostawały ze sobą w nieformalnym związku. W momencie rozstania mieli trzyletnie dziecko. Orzeczeniem sądu opieka nad dzieckiem zostaje przyznana matce, ojciec uzyskuje prawo do osobistej styczności z dzieckiem. Matka wnosi pozew o ograniczenie prawa do osobistej styczności przyznanego ojcu.

Przypadek B – sytuacja transgraniczna, w której czytelnik występuje jako adwokat w państwie członkowskim A: Dwie osoby mieszkające w państwie członkowskim (państwie członkowskim B) przez wiele lat pozostawały ze sobą w nieformalnym związku. Mają wspólne dziecko, jednak niezwłocznie po jego urodzeniu rozstają się. Orzeczeniem sądu w państwie członkowskim B opieka nad dzieckiem zostaje przyznana matce, ojciec uzyskuje prawo do osobistej styczności z dzieckiem. Po uzyskaniu zgody sądu matka i dziecko przenoszą się na stałe do innego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego A), podczas gdy ojciec pozostaje w państwie członkowskim B. Kilka lat później matka wnosi pozew w państwie członkowskim A o ograniczenie prawa do osobistej styczności przysługującego ojcu.


Koszty w Niemczech

Koszty sądowe w postępowaniu w pierwszej instancji, w postępowaniu odwoławczym oraz w razie alternatywnego rozstrzygania sporów


Kazus

Sąd pierwszej instancji

Postępowanie odwoławcze

Wstępne opłaty sądowe

Wstępne opłaty sądowe

Kazus A

44,50 EUR 

Postępowanie odwoławcze:
89,00 EUR 
Apelacja dotycząca kwestii prawnych: 133,50 EUR 

Kazus B

44,50 EUR 

Postępowanie odwoławcze:
89,00 EUR 
Apelacja dotycząca kwestii prawnych: 133,50 EUR Koszty ponoszone na rzecz prawnika, komornika i biegłego


Kazus

Prawnik

Biegły

Czy zastępstwo procesowe jest obowiązkowe?

Średnie koszty

Czy korzystanie z jego pomocy jest obowiązkowe?

Koszty

Kazus A

Nie

Pierwsza instancja:
590,00 EUR 

Według uznania sądu

85,00 EUR za godzinę plus koszty i podatek obrotowy

Kazus B

Nie

Pierwsza instancja:
590,00 EUR 

Według uznania sądu

85,00 EUR za godzinę plus koszty i podatek obrotowyZwrot kosztów poniesionych przez świadków


Kazus

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszty

Kazus A

Tak

Z tytułu utraty zarobków maksymalnie 17 EUR za godzinę, ponadto koszty podróży i inne wydatki

Kazus B

Tak

Z tytułu utraty zarobków maksymalnie 17 EUR za godzinę, ponadto koszty podróży i inne wydatkiKoszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztówKazus

Pomoc prawna

Zwrot kosztów

Kiedy i pod jakimi warunkami ma zastosowanie?

Czy strona wygrywająca sprawę może otrzymać zwrot kosztów postępowania?

Czy istnieją sytuacje, w których koszty pomocy prawnej należy zwrócić organizacji jej udzielającej?

Kazus A

W zależności od wysokości dochodu i stanu majątkowego

Tak

Jeżeli wysokość dochodów oraz sytuacja finansowa danej osoby ulegnie poprawie, a także w przypadku płatności w ratach.

Kazus B

W zależności od wysokości dochodu i stanu majątkowego

Tak

Jeżeli wysokość dochodów oraz sytuacja finansowa danej osoby ulegnie poprawie, a także w przypadku płatności w ratach.Koszty tłumaczenia pisemnego i ustnego


Kazus

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Inne koszty właściwe dla sporów transgranicznych?

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Charakterystyka

Szacunkowy koszt?

Kazus A

Kazus B

Według uznania sądu

Zwykle 1,85 EUR za 55 uderzeń w klawiaturę, plus koszty i podatek obrotowy

Według uznania sądu

55 EUR za godzinę plus koszty i podatek obrotowy

Koszty doręczenia dokumentów za granicę


Ostatnia aktualizacja: 08/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Kazus 3 – prawo rodzinne – alimenty - Niemcy

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa rodzinnego – świadczeń alimentacyjnych, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie powodom informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji:

Przypadek A – sytuacja krajowa: Dwie osoby przez wiele lat pozostawały ze sobą w nieformalnym związku.  W momencie rozstania mieli trzyletnie dziecko. Orzeczeniem sądu opieka nad dzieckiem została przyznana matce. Do rozstrzygnięcia pozostała jedynie kwota świadczeń alimentacyjnych, które ojciec powinien wypłacać matce na pokrycie kosztów utrzymania i edukacji dziecka. Matka wnosi pozew w tej sprawie.

Przypadek B – sytuacja transgraniczna, w której czytelnik występuje jako adwokat w państwie członkowskim A: Dwie osoby pozostają ze sobą w  nieformalnym związku w państwie członkowskim (państwie członkowskim B). Mają trzyletnie dziecko. Rozstają się. Orzeczeniem sądu w państwie członkowskim B opieka nad dzieckiem zostaje przyznana matce. Za zgodą ojca dziecka, matka i dziecko przenoszą się na stałe do innego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego A).

Nierozstrzygnięta pozostaje jedna kwestia.  Dotyczy ona kwoty świadczeń alimentacyjnych, które ojciec powinien wypłacać matce na pokrycie kosztów utrzymania i edukacji dziecka. Matka wnosi pozew w tej sprawie w państwie członkowskim A.


Koszty w Niemczech

Koszty ponoszone na rzecz sądu pierwszej instancji oraz w postępowaniu odwoławczym


Kazus

Sąd pierwszej instancji

Postępowanie odwoławcze

Wstępne opłaty sądowe

Wstępne opłaty sądowe

Kazus A

W zależności od wnioskowanego poziomu alimentów

W zależności od wnioskowanego poziomu alimentów

Kazus B

W zależności od wnioskowanego poziomu alimentów

W zależności od wnioskowanego poziomu alimentów


Koszty ponoszone na rzecz prawnika (koszty obsługi prawnej), komornika sądowego i biegłego


Kazus

Prawnik

Komornik sądowy

Biegły

Czy zastępstwo  procesowe jest obowiązkowe?

Średnie koszty

Czy korzystanie z jego pomocy jest obowiązkowe?

Koszty po wydaniu orzeczenia

Czy korzystanie z jego pomocy jest obowiązkowe?

Koszty

Kazus A

Tak

W zależności od wnioskowanego poziomu alimentów

Nie

W zależności od rodzaju tytułu wykonawczego

Według uznania sądu

Na podstawie stawek godzinowych, poziom stawek różni się w zależności od dziedziny, maksymalnie 100 EUR plus koszty i podatek obrotowy

Kazus B

Tak

W zależności od wnioskowanego poziomu alimentów

Nie

W zależności od rodzaju tytułu wykonawczego

Według uznania sądu

Na podstawie stawek godzinowych, poziom stawek różni się w zależności od dziedziny, maksymalnie 100 EUR plus koszty i podatek obrotowyZwrot kosztów poniesionych przez świadków


Kazus

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszty

Kazus A

Tak

Z tytułu utraty zarobków maksymalnie 17 EUR za godzinę, ponadto koszty podróży i inne wydatki

Kazus B

Tak

Z tytułu utraty zarobków maksymalnie 17 EUR za godzinę, ponadto koszty podróży i inne wydatkiKoszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztówKazus

Pomoc prawna

Zwrot kosztów

Kiedy i pod jakimi warunkami ma zastosowanie?

Czy strona wygrywająca sprawę może otrzymać zwrot kosztów postępowania?

Czy istnieją sytuacje, w których koszty pomocy prawnej należy zwrócić organizacji jej udzielającej?

Kazus A

W zależności od wysokości dochodu i stanu majątkowego

Tak

Jeżeli wysokość dochodów oraz sytuacja finansowa danej osoby ulegnie poprawie, a także w przypadku płatności w ratach

Kazus B

W zależności od wysokości dochodu i stanu majątkowego

Tak

Jeżeli wysokość dochodów oraz sytuacja finansowa danej osoby ulegnie poprawie, a także w przypadku płatności w ratachKoszty tłumaczenia pisemnego i ustnego


Kazus

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Inne koszty właściwe dla sporów transgranicznych

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt

Charakterystyka

Kazus A

Kazus B

Według uznania sądu

Zwykle 1,85 EUR za 55 uderzeń w klawiaturę, plus koszty i podatek obrotowy

Według uznania sądu

55 EUR za godzinę plus koszty i podatek obrotowy

Koszty doręczenia dokumentów za granicę


Ostatnia aktualizacja: 08/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Kazus 4 – prawo handlowe – umowy - Niemcy

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa handlowego – umów, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie sprzedawcom informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji:

Przypadek A – sytuacja krajowa: Przedsiębiorstwo dostarczyło towary o wartości 20 000 EUR. Sprzedawca nie otrzymał zapłaty, ponieważ nabywca uznał, że towary nie odpowiadają wcześniejszym uzgodnieniom.

Sprzedawca decyduje się pozwać nabywcę o zapłatę całej ceny.

Przypadek B – sytuacja międzynarodowa: Przedsiębiorstwo mające siedzibę w państwie członkowskim B dostarczyło towary o wartości 20 000 nabywcy w państwie członkowskim A. Umowa podlega prawu państwa członkowskiego B i jest sporządzona w języku tego państwa. Sprzedawca nie otrzymał zapłaty, ponieważ nabywca mający siedzibę w państwie członkowskim A uznał, że towary nie odpowiadają wcześniejszym uzgodnieniom. Sprzedawca decyduje się złożyć w państwie członkowskim A pozew, w którym domaga się zapłaty pełnej ceny przewidzianej w umowie z nabywcą.


Koszty w Niemczech

Koszty sądowe  w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu odwoławczym


Kazus

Sąd pierwszej instancji

Postępowanie odwoławcze

Wstępne opłaty sądowe

Wstępne opłaty sądowe

Kazus A

864,00 EUR

Apelacja dotycząca okoliczności faktycznych i kwestii prawnych:
1 152,00 EUR 
Apelacja dotycząca kwestii prawnych: 1 440,00 EUR 

Kazus B

864,00 EUR

Apelacja dotycząca okoliczności faktycznych i kwestii prawnych:
1 152,00 EUR 
Apelacja dotycząca kwestii prawnych: 1 440,00 EUR Koszty ponoszone na rzecz prawnika, komornika i biegłego


Kazus

Prawnik

Komornik

Biegły

Czy zastępstwo procesowe  jest obowiązkowe?

Średnie koszty

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Koszty po wydaniu orzeczenia

Czy korzystanie z jego pomocy jest obowiązkowe?

Koszty

Kazus A

Tak

Pierwsza instancja:
1 950 EUR 

Nie

W zależności od rodzaju środka wykonawczego

Nie

Na podstawie stawek godzinowych, poziom stawek różni się w zależności od dziedziny, maksymalnie 100 EUR plus koszty i podatek obrotowy

Kazus B

Tak

Pierwsza instancja:
1 950 EUR 

Nie

Nie

Na podstawie stawek godzinowych, poziom stawek różni się w zależności od dziedziny, maksymalnie 100 EUR plus koszty i podatek obrotowyZwrot kosztów poniesionych przez świadków


Kazus

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszty

Kazus A

Tak

Z tytułu utraty zarobków maksymalnie 17 EUR za godzinę, ponadto koszty podróży i inne wydatki

Kazus B

Tak

Z tytułu utraty zarobków maksymalnie 17 EUR za godzinę, ponadto koszty podróży i inne wydatkiKoszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztówKazus

Pomoc prawna

Zwrot kosztów

Kiedy i pod jakimi warunkami ma zastosowanie?

Kiedy następuje całkowite pokrycie kosztów pomocy prawnej?

Warunki?

Czy strona wygrywająca sprawę może otrzymać zwrot kosztów postępowania?

Jakie koszty nigdy nie podlegają zwrotowi?

Czy istnieją sytuacje, w których koszty pomocy prawnej należy zwrócić organizacji jej udzielającej?

Kazus A

Zasadniczo nie jest udzielana żadna pomoc prawna osobom prawnym poza UE.

Ogólne warunki:

Jeżeli strona nie ma stabilnej sytuacji finansowej (tj. jest niezamożna), a planowane powództwo ma szanse powodzenia i nie wydaje się służyć przewlekaniu postępowania.

Jeżeli po odjęciu świadczeń oraz kolejnych opłat z tytułu noclegów itp. stronie niezamożnej lub członkom jej rodziny pozostaje nie więcej niż 15 EUR.

Jeżeli sytuacja taka nie ma miejsca, pomoc w pełnej wysokości również jest przyznawana, ale musi zostać spłacona w ratach; wysokość rat zależy od wysokości pozostającego do dyspozycji dochodu.

1. Złożenie wniosku (pomoc prawnika nie jest obowiązkowa przy składaniu wniosku)

2. Postępowanie jeszcze nie zostało zakończone

3.Zob.również: kolumna 1

Tak, w zakresie, w jakim wygrała sprawę

Koszty, które nie były konieczne w celu właściwego prowadzenia powództwa lub wniesienia sprzeciwu wobec pozwu

Zob. kolumna 2

Kazus B

Zob. kazus A powyżej

Zob. kazus A powyżej

Zob. kazus A powyżej

Zob. kazus A powyżej

Zob. kazus A powyżej

Zob. kazus A powyżejKoszty tłumaczenia pisemnego i ustnego


Kazus

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Inne koszty właściwe dla sporów transgranicznych?

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Charakterystyka

Kazus A

Kazus B

Zasadniczo w przypadku wszystkich pism procesowych przedkładanych w sądzie na piśmie oraz wszystkich dokumentów na piśmie, przedkładanych w celach dowodowych. Sąd może odstąpić od nakazu przedłożenia tłumaczenia dokumentów, jeżeli wszyscy sędziowie rozpoznający sprawę władają danym językiem.

Zwykle 1,85 EUR za 55 uderzeń w klawiaturę, plus koszty i podatek obrotowy

Językiem postępowania w sądzie jest język niemiecki; jeżeli wszystkie zainteresowane strony posiadają dobrą znajomość danego języka obcego, nie jest konieczne angażowanie tłumacza ustnego.

55 EUR za godzinę plus koszty i podatek obrotowy

Koszty doręczenia dokumentów za granicę


Ostatnia aktualizacja: 08/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Kazus 5 – prawo handlowe – odpowiedzialność - Niemcy

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa handlowego – odpowiedzialności, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie klientom informacji na temat kosztów postępowania, na przykładzie następujących sytuacji:

Przypadek A – sytuacja krajowa: Producent urządzeń grzewczych dostarcza grzejnik instalatorowi. Instalator sprzedaje grzejnik klientowi i instaluje go w jego domu. Wkrótce potem w domu klienta wybucha pożar. Wszyscy uczestnicy transakcji (producent urządzeń grzewczych, instalator i klient końcowy) są ubezpieczeni. Powstaje spór w kwestii przyczyny pożaru. Nikt nie chce wypłacić odszkodowania klientowi.

Ten ostatni decyduje się zatem złożyć pozew, w którym domaga się pełnego odszkodowania od producenta urządzeń grzewczych, instalatora tych urządzeń oraz agencji ubezpieczeniowych.

Przypadek B – sytuacja międzynarodowa: Producent urządzeń grzewczych w państwie członkowskim B dostarcza grzejnik instalatorowi w państwie członkowskim B. Instalator sprzedaje grzejnik klientowi w państwie członkowskim C i instaluje go w jego domu. Wkrótce potem w domu klienta wybucha pożar. Wszyscy uczestnicy transakcji (producent urządzeń grzewczych, instalator i klient końcowy) są ubezpieczeni przez agencję ubezpieczeniową w swoim państwie członkowskim. Powstaje spór w kwestii przyczyny pożaru. Nikt nie chce wypłacić odszkodowania klientowi.

Ten ostatni decyduje się zatem złożyć w państwie członkowskim A pozew, w którym domaga się pełnego odszkodowania od producenta urządzeń grzewczych, instalatora tych urządzeń oraz agencji ubezpieczeniowej w państwie członkowskim A.


Koszty w Niemczech

Koszty sądowe w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu odwoławczym


Kazus

Sąd pierwszej instancji

Postępowanie odwoławcze

Wstępne opłaty sądowe

Wstępne opłaty sądowe

Kazus A

Zależne od kwoty żądanego odszkodowania

Zależne od kwoty żądanego odszkodowania

Kazus B

Zależne od kwoty żądanego odszkodowania

Zależne od kwoty żądanego odszkodowaniaKoszty ponoszone na rzecz prawnika, komornika i biegłego


Kazus

Prawnik

Komornik

Biegły

Czy zastępstwo procesowe jest obowiązkowe?

Średnie koszty

Czy zastępstwo jest obowiązkowe?

Koszty po wydaniu orzeczenia

Czy korzystanie z jego pomocy jest obowiązkowe?

Koszty

Kazus A

Tak

Zależne od kwoty żądanego odszkodowania

Nie

W zależności od rodzaju środka wykonawczego

Nie jest obowiązkowe z mocy prawa, ale zależy od tego, czy sąd uzna za konieczne powołanie biegłego;  w praktyce jest to wysoce prawdopodobne.

Na podstawie stawek godzinowych, poziom stawek różni się w zależności od dziedziny, maksymalnie 100 EUR plus koszty i podatek obrotowy

Kazus B

Tak

Zależne od kwoty żądanego odszkodowania

Nie

W zależności od rodzaju środka wykonawczego

Zob. powyżej

Na podstawie stawek godzinowych, poziom stawek różni się w zależności od dziedziny, maksymalnie 100 EUR plus koszty i podatek obrotowyZwrot kosztów poniesionych przez świadków


Kazus

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Koszty

Kazus A

Tak

Z tytułu utraty zarobków maksymalnie 17 EUR za godzinę, ponadto koszty podróży i inne wydatki

Kazus B

Tak

Z tytułu utraty zarobków maksymalnie 17 EUR za godzinę, ponadto koszty podróży i inne wydatkiKoszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztówKazus

Pomoc prawna

Zwrot kosztów

Kiedy i pod jakimi warunkami ma zastosowanie?

Kiedy następuje całkowite pokrycie kosztów pomocy prawnej?

Warunki?

Czy strona wygrywająca sprawę może otrzymać zwrot kosztów postępowania?

Jakie koszty nigdy nie podlegają zwrotowi?

Czy istnieją sytuacje, w których koszty pomocy prawnej należy zwrócić organizacji jej udzielającej?

Kazus A

Zob. kazus nr 4 powyżej

Zob. kazus nr 4 powyżej

Zob. kazus nr 4 powyżej

Zob. kazus nr 4 powyżej

Zob. kazus nr 4 powyżej

Zob. kazus nr 4 powyżej

Kazus B

Zob. kazus nr 4 powyżej

Zob. kazus nr 4 powyżej

Zob. kazus nr 4 powyżej

Zob. kazus nr 4 powyżej

Zob. kazus nr 4 powyżej

Zob. kazus nr 4 powyżejKoszty tłumaczenia pisemnego i ustnego


Kazus

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Inne koszty właściwe dla sporów transgranicznych?

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt?

Charakterystyka

Kazus A

Kazus B

Zob. kazus nr 4 powyżej

Zwykle 1,85 EUR za 55 uderzeń w klawiaturę plus koszty i podatek obrotowy

Zob. kazus nr 4 powyżej

55 EUR za godzinę plus koszty i podatek obrotowy

Koszty doręczenia dokumentów za granicę


Ostatnia aktualizacja: 08/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.