NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Študija primera 1 – družinsko pravo – ločitev - Nemčija

V tej študiji primera družinskega prava s področja razveze zakonske zveze so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila tožbo za razvezo zakonske zveze, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah:

Primer A – nacionalna situacija: par sklene zakonsko zvezo. Pozneje se par loči in sporazume o razvezi zakonske zveze.

Primer B – večnacionalna situacija: državljana iste države članice (država članica A) skleneta zakonsko zvezo v državi članici A. Po obredu sklenitve zakonske zveze se par preseli z namenom živeti in delati v drugi državi članici (država članica B), kjer si uredi prebivališče. Kmalu po tem se par loči, žena se vrne v državo članico A, mož pa ostane v državi članici B. Par se sporazume o razvezi zakonske zveze. Žena takoj po vrnitvi v državo članico A pri sodišču države članice B vloži tožbo za razvezo zakonske zveze.


Stroški v Nemčiji

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji in postopka s pravnimi sredstvi


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

Začetne sodne takse

Začetne sodne takse

Primer A

Odvisno od dohodka in premoženja

Odvisno od dohodka in premoženja

Primer B

Odvisno od dohodka in premoženja

Odvisno od dohodka in premoženjaStroški odvetnika


Študija primera

Odvetnik

Povprečni stroški

Primer A

Odvisno od dohodka in premoženja

Primer B

Odvisno od dohodka in premoženjaStroški prič,, jamstvo ali varščina


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Ali se pričam povrnejo stroški?

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporablja?

Primer A

Da, ampak priče običajno niso potrebne.

Ne

Primer B

Da, ampak priče običajno niso potrebne.

NeStroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

V kakšnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Odvisno od dohodka in premoženja

Da

Polovica

Če se posameznikov dohodek in finančne okoliščine izboljšajo ter v primeru plačila po obrokih.

Primer BStroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Primer A

Primer B

Po presoji sodišča

Ponavadi 1,85 EUR na 55 znakov plus stroški in DDV

Po presoji sodišča

55 EUR na uro plus stroški in DDV

Vročitev dokumentov v tujini


Zadnja posodobitev: 08/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Študija primera 2 – družinsko pravo – skrbništvo otrok - Nemčija

V tej študiji primera družinskega prava s področja varstva in vzgoje otrok so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila zahtevo za varstvo in vzgojo otrok, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah:

Primer A – nacionalna situacija: osebi več let živita skupaj, ne da bi sklenili zakonsko zvezo. V trenutku ločitve imata tri leta starega otroka. Sodišče odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi, očetu pa prizna pravico do stikov z otrokom. Mati vloži tožbo za omejitev očetovih stikov z otrokom.

Primer B – večnacionalna situacija, v kateri ste odvetnik v državi članici A: osebi več let živita skupaj v državi članici (država članica B), ne da bi sklenili zakonsko zvezo. V zvezi se jima rodi otrok, vendar se takoj po njegovem rojstvu ločita. Sodišče v državi članici B odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi, očetu pa prizna pravico do stikov z otrokom. Mati se z otrokom preseli v drugo državo članico (država članica A), kar ji dovoljuje sodna odločba, oče pa ostane v državi članici B. Nekaj let kasneje mati v državi članici A vloži tožbo za spremembo očetovih stikov z otrokom.


Stroški v Nemčiji

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

Začetne sodne takse

Začetne sodne takse

Primer A

44,50 EUR

Pravno sredstvo:

89,00 EUR

Pravno sredstvo zaradi zmotne uporabe prava:

133,50 EUR

Primer B

44,50 EUR

Pravno sredstvo:

89,00 EU

Pravno sredstvo zaradi zmotne uporabe prava:

133,50 EURStroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Ne

Prva stopnja:
590,00 EUR

Po presoji sodišča

85,00 EUR na uro plus stroški in DDV

Primer B

Ne

Prva stopnja:
590,00 EUR

Po presoji sodišča

85,00 EUR na uro plus stroški in DDVStroški prič


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Primer A

Da

Izguba dohodka do največ 17 EUR na uro ter potni in drugi stroški

Primer B

Da

Izguba dohodka do največ 17 EUR na uro ter potni in drugi stroškiStroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Odvisno od dohodka in premoženja

Da

Če se posameznikov dohodek in finančne okoliščine izboljšajo ter v primeru plačila po obrokih.

Primer B

Odvisno od dohodka in premoženja

Da

Če se posameznikov dohodek in finančne okoliščine izboljšajo ter v primeru plačila po obrokih.Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za ćezmejne spore

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Približni stroški?

Primer A

Primer B

Po presoji sodišča

Ponavadi 1,85 EUR na 55 znakov plus stroški in DDV

Po presoji sodišča

55 EUR na uro plus stroški in DDV

Stroški vročitve dokumentov v tujini


Zadnja posodobitev: 08/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Študija primera 3 – družinsko pravo – preživnina - Nemčija

V tej študiji primera družinskega prava s področja preživnine so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila preživninsko tožbo, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah:

Primer A – nacionalna situacija: osebi več let živita skupaj, ne da bi sklenili zakonsko zvezo.  V trenutku ločitve imata tri leta starega otroka. Sodišče odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi. Edino nerešeno vprašanje je višina preživnine, ki jo mora materi za preživljanje in izobraževanje otroka plačevati otrokov oče. Mati ga zato toži.

Primer B – večnacionalna situacija, v kateri ste odvetnik v državi članici A: osebi živita skupaj v državi članici (država članica B), ne da bi sklenili zakonsko zvezo. Imata tri leta starega otroka. Osebi se ločita. Sodišče v državi članici B odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi. S soglasjem očeta se mati z otrokom preseli v drugo državo članico (država članica A), kjer si uredita prebivališče.

Eno vprašanje ni rešeno, in sicer višina preživnine, ki jo mora materi za preživljanje in izobraževanje otroka plačevati otrokov oče. Mati ga zato toži v državi članici A.


Stroški v Nemčiji

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji in postopka s pravnimi sredstvi


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

Začetne sodne takse

Začetne sodne takse

Primer A

Odvisno od višine zahtevane preživnine

Odvisno od višine zahtevane preživnine

Primer B

Odvisno od višine zahtevane preživnine

Odvisno od višine zahtevane preživnine


Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Da

Odvisno od višine zahtevane preživnine

Ne

Odvisno od vrste izvršilnega ukrepa

Po presoji sodišča

Glede na urno postavko, višina je odvisna od področja dejavnosti, največ 100 EUR plus stroški ter DDV

Primer B

Da

Odvisno od višine zahtevane preživnine

Ne

Odvisno od vrste izvršilnega ukrepa

Po presoji sodišča

Glede na urno postavko, višina je odvisna od področja dejavnosti, največ 100 EUR plus stroški ter DDVStroški prič


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Primer A

Da

Izguba dohodka do največ 17 EUR na uro ter potni in drugi stroški

Primer B

Da

Izguba dohodka do največ 17 EUR na uro ter potni in drugi stroškiStroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Odvisno od dohodka in finančne situacije

Da

Če se posameznikov dohodek in finančne okoliščine izboljšajo ter v primeru plačila po obrokih

Primer B

Odvisno od dohodka in finančne situacije

Da

Če se posameznikov dohodek in finančne okoliščine izboljšajo ter v primeru plačila po obrokihStroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Primer A

Primer B

Po presoji sodišča

Ponavadi 1,85 EUR na 55 znakov plus stroški in DDV

Po presoji sodišča

55 EUR na uro plus stroški in DDV

Vročitev dokumentov v tujini


Zadnja posodobitev: 08/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Študija primera 4 – gospodarsko pravo – pogodbe - Nemčija

V tej študiji primera s področja pogodb gospodarskega prava so bile države članice pozvane, naj prodajalcu svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah:

Primer A – nacionalna situacija: gospodarska družba je dobavila blago v vrednosti 20 000 EUR. Prodajalec kupnine ni prejel, ker kupec meni, da blago ni skladno z dogovorjenim.

Prodajalec se odloči, da bo kupca tožil na plačilo celotne kupnine.

Primer B – večnacionalna situacija: gospodarska družba s sedežem v državi članici B dobavi blago v vrednosti 20 000 EUR kupcu v državi članici A. Za pogodbo velja pravo države članice B, v jeziku države članice B je pogodba tudi napisana. Ta prodajalec kupnine ni prejel, ker kupec s sedežem v državi članici A meni, da blago ni skladno z dogovorjenim. Prodajalec se odloči, da bo kupca v državi članici A tožil na plačilo celotne kupnine, kot je bila določena v pogodbi s kupcem.


Stroški v Nemčiji

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji in postopka s pravnimi sredstvi


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

Začetne sodne takse

Začetne sodne takse

Primer A

864 EUR

Pravno sredstvo zaradi napačno ugotovljenega dejanskega stanja in zmotne uporabe prava:

1 152 EUR

Pravno sredstvo zaradi zmotne uporabe prava:

1 440 EUR

Primer B

864 EUR

Pravno sredstvo zaradi napačno ugotovljenega dejanskega stanja in zmotne uporabe prava:

1 152 EUR

Pravno sredstvo zaradi zmotne uporabe prava:

1 440 EURStroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Da

Prva stopnja: 1 950 EUR

Ne

Odvisno od vrste izvršilnega ukrepa

Ne

Glede na urno postavko, višina je odvisna od področja dejavnosti, največ 100 EUR plus stroški ter DDV

Primer B

Da

Prva stopnja: 1 950 EUR

Ne

Ne

Glede na urno postavko, višina je odvisna od področja dejavnosti, največ 100 EUR plus stroški ter DDVStroški prič


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Primer A

Da

Izguba dohodka do največ 17 EUR na uro ter potni in drugi stroški

Primer B

Da

Izguba dohodka do največ 17 EUR na uro ter potni in drugi stroškiStroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Pogoji?

Kdaj je podpora popolna?

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

Kateri stroški se nikoli ne povrnejo?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Načeloma pravna pomoč za pravne osebe zunaj EU ni mogoča

Splošni pogoji:

če stranka nima finančne varnosti (npr. je revna), načrtovana tožba pa bo verjetno uspešna ter ne kaže, da bi bil razlog zanjo kverulantstvo  

Če ne preostane več kot 15 EUR po odbitku nadomestil za revno stranko in njene družinske člane ter po odbitku dodatnih stroškov za stanovanje itd.

V nasprotnem primeru je polna pomoč prav tako na voljo, ampak jo je treba odplačati po obrokih; višina obroka je odvisna od preostalega dohodka

1. Vloga (zastopanje po odvetniku ni nujno)

2. Postopek še ni končan

3. Glej tudi stolpec 1

Da, glede na uspeh v tožbi

Stroški, ki ni niso bili nujni za pravilno uveljavljanje tožbe oziroma za obrambo

Glej stolpec 2

Primer B

Glej primer A zgoraj

Glej primer A zgoraj

Glej primer A zgoraj

Glej primer A zgoraj

Glej primer A zgoraj

Glej primer A zgorajStroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Primer A

Primer B

Načeloma vse pisne vloge, vložene pri sodišču, in vsi dokazni dokumenti. Sodišče se lahko odloči, da prevajanja ne naroči, če vsi sodniki, ki obravnavajo zadevo, jezik razumejo

Ponavadi 1,85 EUR na 55 znakov plus stroški in DDV

Jezik sodišča je nemščina; kadar vse osebe v postopku dobro razumejo tuj jezik, tolmačeva prisotnost ni potrebna

55 EUR na uro plus stroški in DDV

Vročitev dokumentov v tujini


Zadnja posodobitev: 08/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Študija primera 5 – gospodarsko pravo – odgovornost - Nemčija

V tej študiji primera gospodarskega prava s področja odgovornosti so bile države članice pozvane, naj stranki svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah:

Primer A – nacionalna situacija: proizvajalec grelnih naprav dobavi grelec monterju. Monter grelec proda in ga montira v hiši kupca, ki opremlja svojo hišo. Hiša kmalu potem zgori. Vsi sodelujoči (proizvajalec grelnih naprav, monter in končni kupec) so zavarovani. Izvor požara je sporen. Nihče ne želi kupcu plačati odškodnine.

Kupec se odloči, da bo tožil proizvajalca grelnih naprav, monterja grelnih naprav in zavarovalnice na plačilo popolne odškodnine.

Primer B – večnacionalna situacija: proizvajalec grelnih naprav iz države članice B dobavi grelec monterju v državi članici C. Monter grelec proda in ga montira v hiši kupca v državi članici A, ki opremlja svojo hišo. Hiša kmalu potem zgori. Vsi sodelujoči (proizvajalec grelnih naprav, monter in končni kupec) so zavarovani pri zavarovalnicah v svojih državah. Izvor požara je sporen. Nihče ne želi kupcu plačati odškodnine.

Kupec se odloči, da bo v državi članici A tožil proizvajalca grelnih naprav, monterja grelnih naprav in zavarovalnico v državi članici A na plačilo popolne odškodnine.


Stroški v Nemčiji

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji in postopka s pravnimi sredstvi


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

Začetne sodne takse

Začetne sodne takse

Primer A

Odvisno od vrednosti zahtevka

Odvisno od vrednosti zahtevka

Primer B

Odvisno od vrednosti zahtevka

Odvisno od vrednosti zahtevkaStroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Da

Odvisno od vrednosti zahtevka

Ne

Odvisno od vrste izvršilnega ukrepa

Obvezna uporaba ni predpisana, ampak je odvisna od mnenja sodišča glede nujnosti izvedenca; v tem primeru je zelo verjetno, da bo sodišče postavilo izvedenca

Glede na urno postavko, višina je odvisna od področja dejavnosti, največ 100 EUR plus stroški ter DDV

Primer B

Da

Odvisno od vrednosti zahtevka

Ne

Odvisno od vrste izvršilnega ukrepa

Glej zgoraj

Glede na urno postavko, višina je odvisna od področja dejavnosti, največ 100 EUR plus stroški ter DDVStroški prič


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Primer A

Da

Izguba dohodka do največ 17 EUR na uro ter potni in drugi stroški

Primer B

Da

Izguba dohodka do največ 17 EUR na uro ter potni in drugi stroškiStroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Povrnitev stroškov

Pogoji?

V kakšnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

Kateri stroški se nikoli ne povrnejo?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Glej študijo primera 4 zgoraj

Glej študijo primera 4 zgoraj

Glej študijo primera 4 zgoraj

Glej študijo primera 4 zgoraj

Glej študijo primera 4 zgoraj

Glej študijo primera 4 zgoraj

Primer B

Glej študijo primera 4 zgoraj

Glej študijo primera 4 zgoraj

Glej študijo primera 4 zgoraj

Glej študijo primera 4 zgoraj

Glej študijo primera 4 zgoraj

Glej študijo primera 4 zgorajStroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Primer A

Primer B

Glej študijo primera 4 zgoraj

Ponavadi 1,85 EUR na 55 znakov plus stroški in DDV

Glej študijo primera 4 zgoraj

55 EUR na uro plus stroški in DDV

Vročitev dokumentov v tujini


Zadnja posodobitev: 08/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.