Súbory cookie
Vítame vás vo vyhľadávacom rozhraní, ktoré prepája insolvenčné registre. Táto funkcia Európskeho portálu elektronickej justície vám ponúka možnosť vyhľadávať nesolventné subjekty (fyzické aj právnické osoby) v rámci EÚ.
Službu poskytuje Európska komisia v spolupráci so zúčastnenými členskými štátmi. Česká republika, Nemecko, Estónsko, Taliansko, Lotyšsko, Holandsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko.
Upozorňujeme, že zahrnuté registre môžu mať osobitné vnútroštátne pravidlá týkajúce sa povinných kritérií vyhľadávania, obdobia uchovávania údajov atď. Preštudujte si súvisiace informácie uvedené na našej stránke so všeobecnými informáciami.
 *

Vyhľadať v registroch:

Označiť všetky | Odznačiť všetky

Show all...Show less...

Alebo použite naše Rozšírené vyhľadávanie.

Do políčka zadajte zobrazené znaky

Preštudujte si osobitné pravidlá tohto členského štátu o prístupe k vnútroštátnym informáciám o insolvenčných konaniach.

/iri 1.5.6 build-5f427bac3a28aef385121b52e8455b076e82553a