Küpsised
Tere tulemast maksejõuetusregistreid ühendavasse otsinguliidesesse! Asjaomane Euroopa e-õiguskeskkonna portaali funktsioon võimaldab teil otsida maksejõuetuid füüsilisi või juriidilisi isikuid ELis.
Käesolevat teenust pakub Euroopa Komisjon koostöös osalevate liikmesriikidega. Tšehhi, Saksamaa, Eesti, Itaalia, Läti, Holland, Rumeenia, Sloveenia.
Pange tähele, et osalevate registrite puhul võidakse vajaminevate otsingukriteeriumide, andmete säilitamise kestuse jms suhtes kohaldada erinevaid riiklikke eeskirju. Lugege selle kohta täiendavalt üldisel teabeleheküljel.
 *

Otsi järgmiste riikide registritest

Vali kõik | Tühista kõik

Show all...Show less...

Või kasutage meie funktsiooni Täppisotsing

Sisestage alumisele reale kastis olev turvakood

Vaadake liikmesriigi eeskirju seoses juurdepääsuga riiklikule maksejõuetuse alasele teabele.

/iri 1.5.6 build-5f427bac3a28aef385121b52e8455b076e82553a