Добре дошли на БETA версията на Европейския портал за електронно правосъдие

Надяваме се, че ще ви хареса! Моля, оставете коментари чрез жълтото меню в лявата част на екрана.

БETA версията и настоящата версия на портала ще съществуват успоредно до средата на 2018 г.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт