Καλωσορίσατε στην έκδοση BETA
της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

Καλή περιήγηση στην έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης. Διατυπώστε τα σχόλιά σας μέσω του κίτρινου μενού «Σχόλια» στην αριστερή πλευρά.

Η πύλη BETA επικαιροποιείται και βελτιώνεται καθημερινά. Η τρέχουσα έκδοση και η έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης θα λειτουργούν εκ παραλλήλου μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 2019.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο