Добре дошли на БETA версията
на Европейския портал за електронно правосъдие

Приятно посещение на БЕТА портала! Моля, споделете мнението си чрез жълтото поле „Коментари“ вляво на екрана.

БЕТА порталът се актуализира и усъвършенства ежедневно. Настоящата версия и БЕТА версията на портала ще функционират успоредно до края на лятото на 2019 г.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт