Verdachten (in strafzaken)

Het is heel belangrijk juridisch advies in te winnen als u op een of andere manier betrokken bent bij een strafrechtproces. In de informatiebladen kunt u lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen. In dit algemene informatieblad kunt u lezen hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten van de advocaat worden betaald als u niet zelf voor zijn diensten kunt betalen.

Een advocaat vinden

U hebt het recht u te laten vertegenwoordigen door een advocaat naar keuze. De advocaat moet bevoegd zijn om voor de Deense rechtbank te verschijnen. U kunt hier een lijst van Deense advocaten vinden. Op dezelfde website kunt u zien of een advocaat zich gespecialiseerd heeft in strafrecht, belastingrecht of een ander rechtsgebied dat verband houdt met uw zaak.

Voor iedere rechtbank in Denemarken heeft het Deense ministerie van Justitie een groep lokale advocaten aangesteld die speciale ervaring hebben met strafzaken. Deze advocaten zijn onafhankelijk en hebben een eigen, particulier advocatenkantoor. De rechtbank kan u een lijst met deze advocaten verstrekken. Als u geen specifieke voorkeur aangeeft, wordt een van de advocaten op de lijst aangewezen voor uw zaak indien de aanstelling van een wettelijk vertegenwoordiger verplicht is, bijvoorbeeld als de politie u in verzekering stelt.

De kosten van een advocaat betalen

Als de rechtbank een advocaat voor u heeft aangesteld, wordt zijn of haar honorarium gewoonlijk door de overheid betaald. In het kader van zijn uitspraak bepaalt de rechter tevens het honorarium van de advocaat. Het honorarium wordt bepaald op basis van de door de rechtbanken gehanteerde tarieven voor alle strafzaken waarin een wettelijk vertegenwoordiger is aangesteld, ongeacht of u de advocaat zelf hebt gekozen.

De rechter bepaalt tevens wie uiteindelijk het honorarium van de advocaat moet betalen. Als u schuldig wordt bevonden, moet u gewoonlijk het bedrag van het honorarium aan de overheid betalen (de staat Denemarken). De staat zal ernaar streven zo veel als u kunt betalen van het bedrag in te vorderen.

Als u wordt vrijgesproken of als de uitspraak van de rechter aanzienlijk milder is dan de openbare aanklager had verwacht, zal de rechter normaal gesproken de overheid opdragen het honorarium en de onkosten van de advocaat te betalen. De rechter kan er ook voor kiezen de overheid een deel van het honorarium en de onkosten van de advocaat te laten betalen. Dit kan het geval zijn indien er tevergeefs rechtszittingen zijn gehouden wegens omstandigheden buiten uw macht.

U kunt binnen twee weken na het vonnis hoger beroep instellen tegen de beslissing over het bedrag van de vergoeding van de advocaat en de uiteindelijke aansprakelijkheid voor de betaling ervan.

Het is niet mogelijk een aanvraag voor kosteloze rechtsbijstand in te dienen in strafzaken, en dergelijke rechtsbijstand wordt normaal niet gedekt door een rechtsbijstandsverzekering.

Links

Deel 66 van de Deense Wet op de rechterlijke organisatie

Lijst van advocaten in Denemarken

Laatste update: 13/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website