NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele de insolvență și de faliment

Estonia

Această secțiune vă oferă o scurtă prezentare a serviciului de insolvență oferit de Registrul comerțului din Estonia.

Conținut furnizat de
Estonia

Ce informații privind insolvența sunt disponibile în Estonia?

Estonia nu deține un registru de insolvență distinct. Cu toate acestea, Registrul comerțului din Estonia și registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit conțin informații privind falimentul persoanelor juridice și al persoanelor care desfășoară activități independente. Informații privind falimentul persoanelor fizice și juridice se găsesc, de asemenea, în publicația oficială electronică Ametlikud Teadaanded (Anunțuri oficiale). Aceasta publică și declarații privind intrarea în faliment și informații privind procedura falimentului.

Pe baza unei hotărâri judecătorești, registrul comerțului și registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit din Estonia publică următoarele informații:

 • închiderea unei proceduri de faliment, fără declararea falimentului;
 • declarația de intrare în faliment, împreună cu numele și codul numeric personal al administratorului judiciar, precum și o notă care indică faptul că acesta reprezintă societatea;
 • anularea unei declarații de intrare în faliment, împreună cu o notă care arată continuarea activității de către societate;
 • anularea unei declarații de intrare în faliment și radierea societății din registru;
 • închiderea procedurii de faliment și radierea societății din registrul sau continuarea activităților societății;
 • derularea unei proceduri de conciliere și durata acesteia, împreună cu o notă care arată continuarea activității de către societate;
 • anularea concilierii și redeschiderea procedurii de intrare în faliment, cu o notă prin care se arată că societatea este reprezentată de un administrator judiciar;
 • încetarea concilierii la expirarea termenului stabilit și încetarea mandatului administratorului judiciar.

În registru nu sunt incluse detalii privind interdicțiile în materie de comerț impuse unui debitor sau persoanei care îl reprezintă și nici eventuala interdicție de a continua activitatea comercială.

Registrul comercial din Estonia conține următoarele informații privind persoanele juridice aflate în stare de faliment:

 • denumirea persoanei juridice;
 • codul de înregistrare;
 • adresa;
 • numele administratorului judiciar;
 • numele membrului (membrilor) din consiliul de administrație;
 • data hotărârii/deciziei de deschidere a procedurii de faliment și numărul hotărârii din cauza civilă.

Este gratuit accesul la informații privind insolvența?

Accesul la datele din registru se poate face prin intermediul serviciilor de înregistrare, online și în cabinetele notariale. Serviciile de înregistrare oferă acces gratuit la datele din registrul comerțului, din registrul asociațiilor cu scop nelucrativ și al fundațiilor, precum și la documentele din dosare.

Nu se percep taxe pentru cercetările online privind persoanele juridice, persoanele care desfășoară activități independente, filialele societăților străine și nici pentru informațiile cu privire la proceduri judiciare sau pentru accesul la datele conținute în evidențele registrului (inclusiv istoric). În schimb, pentru alte căutări, inclusiv datele istorice din registru, precum și pentru a avea acces la rapoarte anuale, la prevederile legale și la alte documente, se percep taxe. Tarifele percepute pentru utilizarea de date informatice în registrul comercial sunt stabilite printr-un regulament al ministrului justiției.

De asemenea, se percep taxe pentru consultarea datelor din registru și a documentelor dintr-un dosar efectuată într-un cabinet notarial. Onorariile aferente acestor căutări sunt prevăzute în Legea privind onorariile notarilor.

Accesul la publicația oficială electronică Ametlikud Teadaanded (anunțuri oficiale) este gratuit.

Detalii privind interdicțiile comerciale sunt publicate și accesibile în mod gratuit online.

Căutarea informațiilor privind insolvența

Puteți căuta o persoană juridică sau o persoană care desfășoară o activitate independentă în sistemul de informații al Registrului comerțului după denumirea societății sau după codul de înregistrare. Statutul persoanei juridice sau al persoanei care desfășoară o activitate independentă indică dacă aceasta este în stare de faliment.

Istoricul serviciului de informații privind insolvența

Serviciul de informații privind insolvența din Estonia funcționează de la data de 1 septembrie 1995.

Ultima actualizare: 03/08/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site