Obavijest u pogledu Brexita

Ujedinjena Kraljevina napustila je Europsku uniju 31. siječnja 2020., a prijelazno razdoblje za povlačenje završilo je 31. prosinca 2020. Ovdje možete saznati što se promijenilo nakon tog datuma.

S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama.

Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to nije namjerno i bit će izmijenjeno.

Otvoreni postupci u građanskim i trgovačkim stvarima koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. U tu će svrhu na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostati dostupne sljedeće informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom:

  1. informacije o nacionalnom pravu (nacionalni informativni članci) koje objavljuje i ažurira Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima
  2. informacije i službene obavijesti koje se šalju u Europski pravosudni atlas u građanskim stvarima, uz iznimku informacija o javnim ispravama (Uredba (EU) 2016/1191).

Do kraja 2022. Ujedinjena Kraljevina moći će se odabrati u internetskim (interaktivnim) obrascima za potrebe otvorenih postupaka u građanskim i trgovačkim stvarima započetih prije isteka prijelaznog razdoblja. Iznimka su obrasci javnih isprava, u kojima se Ujedinjena Kraljevina neće moći odabrati nakon 1. siječnja 2021.

Europska komisija objavila je revidiranu Obavijest sudionicima o povlačenju Ujedinjene Kraljevine i propisima Unije u području građanskog pravosuđa i međunarodnog privatnog prava. Novi dokument možete pronaći ovdje.

Posljednji put ažurirano: 29/12/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Feedback

Use the form below to share your comments and feedback on our new website