Γενικά

Μια νέα έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης είναι πλέον διαθέσιμη στο κοινό

Έτοιμη η νέα έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

Η μελέτη χρηστικότητας της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης είχε ως αποτέλεσμα να επανασχεδιαστεί πλήρως η έκδοση BETA της πύλης, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη στο κοινό.

Τα σχόλιά σας

Εάν διαπιστώσετε ότι κάτι δεν είναι σωστό ή δεν λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τον ιστότοπο στέλνοντάς μας, μέσω του δελτίου υποβολής σχολίων που υπάρχει στο αριστερό μέρος κάθε σελίδας της πύλης BETA:

  • σχόλια ή προτάσεις σχετικά με τη διάταξη, τη δομή και τις δυνατότητες περιήγησης του ιστότοπου
  • τεχνικά ζητήματα

Περιήγηση, δομή και περιεχόμενο

Η νέα διεπαφή χρήστη είναι αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης μελέτης χρηστικότητας. Ένας από τους κύριους στόχους της διεπαφής της πύλης BETA είναι να απλουστευθεί περαιτέρω η χρήση της με βάση τα ακόλουθα.

Διεπαφή χρήστη: εάν επισκέπτεστε τακτικά τη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης θα αντιληφθείτε αμέσως ότι η εμφάνισή της έχει αλλάξει. Η αλλαγή της διεπαφής χρήστη είναι αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης μελέτης χρηστικότητας.

Νέα δομή: κατά τη μελέτη χρηστικότητας δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο ομαδοποίησης των διαφόρων θεμάτων που καλύπτει η πύλη. Η διάρθρωση των διαφόρων ενοτήτων επικαιροποιήθηκε για να δημιουργηθεί μια πιο λογική ταξινόμηση των πληροφοριών για τους πολίτες της ΕΕ, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου.

Νέοι τίτλοι: οι τίτλοι των σελίδων της πύλης αναθεωρήθηκαν, ώστε να περιγράφουν καλύτερα το περιεχόμενό τους.

Γλώσσες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες στη γλώσσα που χρειάζονται. Στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, τμήμα του περιεχομένου θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (εκτός από τα ιρλανδικά). Οι σελίδες που δεν διατίθενται ακόμη σε όλες τις γλώσσες θα μεταφραστούν σταδιακά σε όλες τις γλώσσες.

Στο μεταξύ, ορισμένες σελίδες ενδέχεται να είναι προϊόν αυτόματης μετάφρασης μέχρις ότου μεταφραστούν επίσημα.

Προσβασιμότητα

Καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης να γίνει όσο το δυνατό πιο προσβάσιμη και εύχρηστη για όλους τους χρήστες - συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων που δεν έχουν πρόσβαση στις τελευταίες τεχνολογίες. Προσπαθούμε επίσης να κάνουμε τον ιστότοπο προσβάσιμο μέσω ποικίλων φυλλομετρητών, συσκευών και ταχυτήτων σύνδεσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/12/2017

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο