За този сайт

Нова бета версия на Европейския портал за електронно правосъдие вече е достъпна за обществеността

Нова бета версия на портала за електронно правосъдие

След проучване на използваемостта на Европейския портал за електронно правосъдие, дизайнът на портала бе променен напълно и бе публикувана бета версия, която вече е достъпна за обществеността.

Вашите отзиви

Ако забележите неточности или технически проблеми, моля, уведомете ни.

Помогнете ни да се усъвършенстваме, като чрез формуляра за обратна връзка в лявата част на всяка страница на портала ни изпращате:

  • коментари и препоръки за оформлението, структурата и навигацията
  • сигнали за технически проблеми.

Навигация, структура и съдържание

Новият потребителски интерфейс бе създаден след задълбочено проучване на използваемостта. Една от основните цели на интерфейса на бета версията на портала е да се подобри удобството за ползване въз основа на посоченото по-долу.

Потребителски интерфейс: ако сте редовен посетител на портала за електронно правосъдие веднага ще забележите, че той изглежда по различен начин. Потребителският интерфейс бе променен след задълбочено проучване на използваемостта.

Нова структура: един от важните въпроси по време на проучването за използваемостта бе как да се групират различните теми на портала. Структурата на различните раздели бе актуализирана, за да се групира информацията по по-логичен начин за гражданите на ЕС, предприятията и практикуващите юристи.

Нови заглавия: заглавията на страниците на портала бяха редактирани така, че да дават по-добра представа за съдържанието на съответните страници.

Езици

Комисията е поела ангажимент да предоставя информация на потребителите на нужния им език. Част от съдържанието на Европейския портал за електронно правосъдие ще е достъпна на всички официални езици на ЕС с изключение на ирландски. Страниците, които все още не са достъпни на всички езици, с течение на времето ще бъдат преведени на липсващите езици.

Междувременно някои страници могат да бъдат превеждани с машинен превод, докато официалният превод е готов.

Достъпност

Стремим се порталът за електронно правосъдие да е възможно най-достъпен и най-използваем за всички потребители, включително хората с увреждания или хората без достъп до най-новите технологии. Опитваме се също така да направим уебсайта достъпен чрез различни браузъри, на различни устройства и при различни интернет скорости.

Последна актуализация: 19/12/2017

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт