Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Netherlands

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Nederland.

Content provided by:
Netherlands

Administratieve rechtbanken

De administratieve rechtbanken in Nederland zijn:

  • Rechtbank: gerecht van eerste aanleg voor alle bestuursrechtelijke zaken
  • Gerechtshof: beroepsinstantie voor belastingzaken
  • Hoge Raad: hoogste instantie voor belastingzaken
  • Centrale Raad van Beroep: beroeps- (en laatste) instantie voor socialezekerheidszaken
  • College van Beroep voor het bedrijfsleven: beroeps- (en laatste) instantie voor geschillen op het gebied van sociaaleconomisch bestuursrecht
  • Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State: beroeps- (en laatste) instantie voor alle bestuursrechtelijke zaken die niet worden afgehandeld door andere beroepsinstanties

Juridische gegevensbanken

Verdere informatie kunt u vinden op de website voor de rechtspraak in Nederland.

Gerelateerde links

Informatie over de gespecialiseerde rechtbanken (in het Engels)

Laatste update: 11/12/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Use the form below to share your comments and feedback on our new website