Notifika ta' dokumenti

FINDING COMPETENT COURTS

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Malta

Serving documents


*mandatory input

L-Artikolu 2(1) - Aġenziji Trażmettituri

Office of the State Advocate

Indirizz: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Kodiċi Postali: VLT1311

Tel. +356 22265000

Email: info@stateadvocate.mt

L-Artikolu 2(2) - Aġenziji li jirċievu

Office of the State Advocate

Indirizz: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Kodiċi Postali: VLT1311

Tel. +356 22265000

Email: info@stateadvocate.mt

L-Artikolu 2(4)(c) - Mezzi biex jiġu rċevuti d-dokumenti

Mezzi li għandhom biex jirċievu dokumenti: Dokumenti oriġinali flimkien ma' l-Anness 1 tar-Regolament (KE) 1393/2007 u l-irċevuta mill-bank għandhom jintbagħtu bil-posta. Jistgħu jintbagħtu kopji minn qabel bil-feks u/jew bl-email.

L-Artikolu 2(4)(d) - Il-lingwi li jistgħu jintużaw għat-tlestija tal-formola standard fl-Anness I

Lingwi li jistgħu jintużaw biex timtela’ l-formula standard huma l-Ingliż jew il-Malti

L-Artikolu 3 - Korp ċentrali

Office of the State Advocate

Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli

il-Belt Valletta VLT1311

Tel: +356 22265000

Email: info@stateadvocate.mt

Żoni ġeografiċi ta' ġuriżdizzjoni: Malta u Għawdex

Mezzi disponibbli għar-riċezzjoni u l-komunikazzjoni, u l-ħiliet lingwistiċi: L-Ingliż

L-Artikolu 4 - Trasmissjoni tad-dokumenti

L-Ingliż

L-Artikolu 8(3) u 9(2) - Termini preskrittivi stabbiliti mil-liġi nazzjonali għan-notifika tad-dokumenti

Malta għandha l-intenzjoni li tidderoga mill-artikolu 9(2) peress li dan mhux konformi mal-liġi proċedurali Maltija.

L-Artikolu 10 - Ċertifikat tas-servizz u kopja tad-dokument innotifikat

L-Ingliż

L-Artikolu 11 - Spejjeż tas-servizz

L-ispejjeż imsemmija fl-Artikolu 11(2) ta' dan ir-Regolament jirreferu għal tariffa fissa ta' €50 għal kull dokument li jrid jiġi notifikat.

Din it-tariffa għandha titħallas qabel ma' jingħata s-servizz. Id-dokumenti jintbagħtu lura mingħajr proċessar jekk it-talba ta' notifika ma tkunx akkumpanjata minn irċevuta mill-bank wara li jsir il-pagament hawn imsemmi.  Il-ħlas tat-tariffa għandu jsir permezz ta' trasferiment bankarju li għandu jitħallas lill- jintraddu lura mingħajr proċessar. Il-ħlas tat-tariffi għandu jsir permezz ta’ trasferiment bankarju li għandu jitħallas lill-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat fid-dettalji tal-kont bankarju li ġejjin:

Isem tal-Bank: Bank Ċentrali ta’ Malta

Isem tal-kont: AG Office – Receipt of Service Documents

Numru tal-kont: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Kodiċi SWIFT: MALTMTMT

L-Artikolu 13 - Servizz minn aġenti diplomatiċi jew konsulari

Iva, nopponu.

L-Artikolu 15 - Servizz dirett

L-ebda oppożizzjoni

L-Artikolu 19 - Meta l-konvenut ma jidhirx għall-proċeduri

Mhux possibbli peress li meħtieġa prova ta' notifika. Madankollu jekk tingħata sentenza kontra persuna, u din il-persuna ma tkunx ġiet notifikata kif xieraq minn qabel b'ċitazzjoni, tista' fi żmien tliet xhur mis-sentenza, titlob li l-kawża terġa' tinstema'.

L-Artikolu 20 - Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet fl-Artikolu 20(2)

Xejn.

L-aħħar aġġornament: 06/10/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Use the form below to share your comments and feedback on our new website