Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Ön akkor tekinthető bűncselekmény sértettjének, ha kárt szenvedett, vagy a büntetőjog által védelemben részesített jogos érdekeit más tekintetben hátrány érte, például megsérült, illetve megrongálták vagy ellopták a tulajdonát, és ez a cselekmény az osztrák jog szerint bűncselekménynek minősül. Bűncselekmény sértettjeként az Ön számára a jogszabályok bizonyos egyéni jogokat biztosítanak a bírósági eljárás előtt, alatt és után.

Ausztriában a büntetőeljárás akkor kezdődik, amikor a bűnügyi rendőrség (Kriminalpolizei ) vagy az ügyészség (Staatsanwaltschaft ) a kezdeti gyanú alapján nyomozást kezdeményez. A nyomozás befejezését követően az ügyész dönthet úgy, hogy megszünteti az eljárást, a hagyományos büntetőeljáráshoz képest alternatív intézkedéseket rendel el, vagy pedig a bíróság előtt vádat emel. Bizonyos bűncselekményeket (magánindítványra üldözendő bűncselekmények – Privatanklagedelikte) csak a sértett kérelmére üldöznek, aki ebben az esetben maga emel vádat. Ezekben az esetekben nincs helye nyomozásnak.

A tárgyalás során a bíróság meghallgatást tart és megvizsgálja a bizonyítékot. A bűncselekmény súlyától függően az ügyet tárgyalhatja

  • egyes bíró, vagy
  • bírói tanács, amely – a kérdéses bűncselekménytől függően – egy vagy két hivatásos bíróból és két laikus bíróból áll, akik a döntenek a terhelt bűnösségéről és a kiszabott büntetés mértékéről, vagy
  • esküdtbíróság, amely három hivatásos bíróból és nyolc laikus bíróból (esküdtekből) áll. Az esküdtek döntenek a terhelt bűnösségéről, míg a büntetés mértékéről való döntést az esküdtek és a három hivatásos bíró együtt hozzák meg.

Sértettként Ön nagyon fontos szerepet játszhat ezekben a büntetőeljárásokban, és emellett számos jogosultság illeti meg. Sértettként meghatározott jogállás nélkül részt vehet, vagy pedig (polgári jogi igény érvényesítő) magánfél, pótmagánvádló vagy magánvádló lehet, illetve további jogosultságok és lehetőségek illethetik meg.

Kattintson a következő linkekre a keresett információ eléréséhez:

1 - Jogaim bűncselekmény sértettjeként

2 - Bűncselekmény bejelentése és jogaim nyomozás vagy bírósági eljárás során

3 - Jogaim a bírósági eljárást követően

4 - Kártérítés

5 - Támogatásra és segítségnyújtásra vonatkozó jogaim

Utolsó frissítés: 06/11/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Feedback

Use the form below to share your comments and feedback on our new website