Obveza uzdržavanja

Hungary

Content provided by:
Hungary

FINDING COMPETENT COURTS

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Hungary

Familiy law - maintenance obligations


*mandatory input

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Okružni sud koji se nalazi na području sjedišta regionalnog suda, a u Budimpešti Središnji okružni sud u Budimu. O žalbama odlučuju regionalni sudovi ili, u Budimpešti, Regionalni sud glavnog grada Budimpešte.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Zahtjev za preispitivanje podnosi se Vrhovnom sudu (Curia) putem suda koji je donio prvostupanjsku odluku.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Postupak preispitivanja na temelju članka 19. pokreće se pred okružnim sudom koji je donio prvostupanjsku odluku u skladu s pravilima o ponavljanju postupka (Zakon III. iz 1952. u vezi sa Zakonom o parničnom postupku, poglavlje XIII., članci 260. – 269.).

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Ministarstvo pravosuđa Mađarske
1054 Budimpešta,
Kossuth tér 2-4,
Telefon: (36) 1 795 4846,
Telefaks: (36) 1 795 0463,
Adresa e-pošte: nmfo@im.gov.hu

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

U postupcima u skladu s člankom 21. stavkom 2. okružni sud koji se nalazi na području sjedišta regionalnog suda ili, u Budimpešti, Središnji okružni sud u Budimu. U postupcima u skladu s člankom 21. stavkom 3. okružni sud u čijoj je nadležnosti sudski izvršitelj koji djeluje u postupku izvršenja.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Mađarski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

(a) Obrasci za podnesak: mađarski.

(b) Obrasci za zahtjev: mađarski, engleski ili njemački.

(c) Druge komunikacije: osim mađarskog, središnje tijelo prihvaća engleski i njemački, na zahtjev.

Posljednji put ažurirano: 25/09/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Feedback

Use the form below to share your comments and feedback on our new website