Maintenance obligations forms


Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om underholdspligt har til formål at sikre en effektiv og hurtig inddrivelse af underholdsbidrag


Forordningen indeholder ni standardformularer, der skal lette kommunikationen mellem centrale myndigheder og gøre det muligt at indgive anmodninger elektronisk.

Forordningen finder anvendelse i alle EU-medlemsstater.

Danmark bekræftede sin hensigt om at gennemføre forordningens indhold i det omfang, forordningen ændrer forordning (EF) nr.° 44/2001, ved hjælp af en erklæring, der bygger på en parallel aftale, som blev indgået med Det Europæiske Fællesskab.

Danmark er ikke bundet af Haagerprotokollen fra 2007.

Ud over de ni standardformularer har Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område udarbejdet en standardformular, som frivilligt kan benyttes til angivelse af ubetalte underholdsbidrag. Formålet med denne formular er at fremme den praktiske gennemførelse af forordningen om underholdspligt og borgernes effektive udøvelse af deres rettigheder i hele EU.

Ni standardformularer

You can complete these forms online by clicking one of the links below. If you have already started a form and saved a draft, you can upload it using the "Load draft" button.
As of 1 February 2020, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, under the Withdrawal Agreement, EU law shall apply to and in the United Kingdom during the transition period. The United Kingdom can be selected in forms until the end of the transition period, 31 December 2020.

 • ANNEX I - Extract from a decision/court settlement in matters relating to maintenance obligations not subject to proceedings for recognition or a declaration of enforceability
  • in English
 • ANNEX II - Extract from a decision/court settlement in matters relating to maintenance obligations subject to proceedings for recognition and a declaration of enforceability
  • in English
 • ANNEX III -Extract from an authentic instrument in matters relating to maintenance obligations not subject to proceedings for recognition or a declaration of enforceability
  • in English
 • ANNEX IV - Extract from an authentic instrument in matters relating to maintenance obligations subject to proceedings for recognition and a declaration of enforceability
  • in English
 • ANNEX V - Request for specific measures
  • in English
 • ANNEX VI - Application form with a view to the recognition, declaration of enforceability or enforcement of a decision in matters relating to maintenance obligations
  • in English
 • ANNEX VII - Application form to obtain or have modified a decision in matters relating to maintenance obligations
  • in English
 • ANNEX VIII - Acknowledgement of receipt of an application
  • in English
 • ANNEX IX - Notification of refusal or of decision no longer to process an application
  • in English

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering : 01/02/2020

Feedback

Use the form below to share your comments and feedback on our new website