Медиация

Възможно е извънсъдебно уреждане на спорове. Можете да помислите и за начини за алтернативно решаване на спорове (АРС), като например медиацията, ако не сте в състояние сами да решите спора.

Show moreShow less

Медиацията може да се определи като структуриран процес, в който две или повече страни по спор се опитват сами, на доброволна основа, да постигнат споразумение за уреждане на спора с помощта на неутрална квалифицирана трета страна („медиатор”). Този процес може да бъде започнат от страните, предложен или разпореден от съд, или предвиден от законодателството на държава членка.

Медиацията може да се използва за разрешаване на спор с фирма, търговец, вашия работодател, дори член на вашето семейство, във собствената ви страна или в чужбина.

Процесът на постигане на споразумение чрез медиация обикновено е по-бърз и по-евтин отколкото съдебно производство.

Feedback

Use the form below to share your comments and feedback on our new website