Maintenance obligations forms


Регламент 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно задълженията за издръжка има за цел да осигури бързо и ефективно събиране на вземанията за издръжка


Регламентът съдържа девет стандартни формуляра, които следва да улесняват комуникацията между централните органи и правят възможно подаването на молби по електронен път.

Регламентът се прилага между всички държави — членки на Европейския съюз.

Дания потвърди намерението си да прилага съдържанието на регламента, доколкото той изменя Регламент (ЕО) №° 44/2001, посредством декларация, основана на паралелно споразумение, сключено с Европейската общност.

Дания не е обвързана от Хагския протокол от 2007 г.

Освен деветте стандартни формуляра Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела създаде допълнителен, незадължителен стандартен формуляр за декларацията за просрочени задължения за издръжка. Целта на този допълнителен формуляр е да улесни практическото прилагане на Регламента относно задълженията за издръжка, както и ефективното упражняване на правата на гражданите в целия ЕС.

Девет стандартни формуляра

You can complete these forms online by clicking one of the links below. If you have already started a form and saved a draft, you can upload it using the "Load draft" button.
As of 1 February 2020, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, under the Withdrawal Agreement, EU law shall apply to and in the United Kingdom during the transition period. The United Kingdom can be selected in forms until the end of the transition period, 31 December 2020.

 • ANNEX I - Extract from a decision/court settlement in matters relating to maintenance obligations not subject to proceedings for recognition or a declaration of enforceability
  • in English
 • ANNEX II - Extract from a decision/court settlement in matters relating to maintenance obligations subject to proceedings for recognition and a declaration of enforceability
  • in English
 • ANNEX III -Extract from an authentic instrument in matters relating to maintenance obligations not subject to proceedings for recognition or a declaration of enforceability
  • in English
 • ANNEX IV - Extract from an authentic instrument in matters relating to maintenance obligations subject to proceedings for recognition and a declaration of enforceability
  • in English
 • ANNEX V - Request for specific measures
  • in English
 • ANNEX VI - Application form with a view to the recognition, declaration of enforceability or enforcement of a decision in matters relating to maintenance obligations
  • in English
 • ANNEX VII - Application form to obtain or have modified a decision in matters relating to maintenance obligations
  • in English
 • ANNEX VIII - Acknowledgement of receipt of an application
  • in English
 • ANNEX IX - Notification of refusal or of decision no longer to process an application
  • in English

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация : 01/02/2020

Feedback

Use the form below to share your comments and feedback on our new website