Maintenance obligations forms


Регламент 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно задълженията за издръжка цели осигуряването на бързо и ефективно събиране на вземането за издръжка.


В него се съдържат девет стандартни формуляра, които улесняват комуникацията между централните органи и правят възможно подаването на молби по електронен път.

Регламентът се прилага между всички държави-членки на Европейския съюз, включително Обединеното кралство (Решение 2009/451/EО на Комисията от 8 юни 2009 г.)https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0073:0073:EN:PDF.

Дания потвърди намерението си да приложи съдържанието на регламента, доколкото той изменя Регламент (ЕО) № 44/2001, посредством декларация, основана на успоредно споразумение, сключено с Европейската общност.

Дания и Обединеното кралство не са обвързани от Хагския протокол от 2007 г.

Освен деветте стандартни формуляра Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела създаде допълнителен, незадължителен стандартен формуляр за декларацията за просрочени задължения за издръжка. Целта на този допълнителен формуляр е да улесни практическото прилагане на Регламента за задълженията за издръжка, както и ефективното упражняване на правата на гражданите в целия ЕС.

Девет стандартни формуляра

You can complete these forms online by clicking one of the links below.

 • ANNEX I - Extract from a decision/court settlement in matters relating to maintenance obligations not subject to proceedings for recognition or a declaration of enforceability
  • in English
 • ANNEX II - Extract from a decision/court settlement in matters relating to maintenance obligations subject to proceedings for recognition and a declaration of enforceability
  • in English
 • ANNEX III -Extract from an authentic instrument in matters relating to maintenance obligations not subject to proceedings for recognition or a declaration of enforceability
  • in English
 • ANNEX IV - Extract from an authentic instrument in matters relating to maintenance obligations subject to proceedings for recognition and a declaration of enforceability
  • in English
 • ANNEX V - Request for specific measures
  • in English
 • ANNEX VI - Application form with a view to the recognition, declaration of enforceability or enforcement of a decision in matters relating to maintenance obligations
  • in English
 • ANNEX VII - Application form to obtain or have modified a decision in matters relating to maintenance obligations
  • in English
 • ANNEX VIII - Acknowledgement of receipt of an application
  • in English
 • ANNEX IX - Notification of refusal or of decision no longer to process an application
  • in English

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.

Load Draft

Go back to the enhanced uploader


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 19/02/2019

Feedback

Use the form below to share your comments and feedback on our new website