Small claims forms


Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 861/2007.


Регламент на Съвета 861/2007 от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес се стреми да подобри и опрости процедурите по гражданските и търговски дела, когато стойността на иска не надхвърля 5000 евро.

Регламентът се прилага между всички страни членки на Европейския съюз с изключение на Дания.

Процедурата за искове с малък материален интерес действа въз основа на стандартни формуляри. Тя е писмена, освен ако съдът не сметне за необходимо устно изслушване.

Регламентът определя и времеви ограничения за страните и съда, за да се ускори решаването на спора.

Регламентът предвижда четири стандартни формуляра.

За допълнителна информация вижте нашата страница за иси сковете с малък материален интерес.

Документи по темата

Моля, обърнете внимание, че ръководството не отразява промените, които се прилагат, считано от 14 юли 2017 г. То все още предоставя полезна информация и разяснения, но при четенето му следва да правите справка с изменението на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес.

Практическо ръководство за прилагането на европейската процедура за искове с малък материален интерес PDF (1925 KB) bg

You can complete these forms online by clicking one of the links below. If you have already started a form and saved a draft, you can upload it using the "Load draft" button.
As of 1 January 2021, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, in the field of civil justice, pending procedures and proceedings initiated before the end of the transition period will continue under EU law. Until the end of 2022, the United Kingdom can continue to be selected in online (dynamic) forms for the purpose of these proceedings and procedures. An exception to this rule are the Public documents forms, in which the UK should not be selected.

 • Form A - Claim form
  • in English
 • Form B - Request by the court or tribunal to complete and/or rectify the claim form
  • in English
 • Form C - Answer form
  • in English
 • Form D - Certificate concerning a judgment in the European small claims procedure or a court settlement
  • in English

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 12/05/2020

Feedback

Use the form below to share your comments and feedback on our new website