Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Finland

Nationell lagstiftning

 • Lag om paketresor
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 28/11/1994
  • Datum för ikraftträdande: 01/07/1995
  • PDF: Lag om Paketresor_sv.pdf
Lag om paketresor 28/11/1994 01/07/1995
 • Konsumentskyddslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 16/12/1994
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1995
Konsumentskyddslag 16/12/1994 01/01/1995
Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande 21/12/2000 01/01/2001
 • Konsumentskyddslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/12/2001
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/2002
Konsumentskyddslag 13/12/2001 01/01/2002
Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 29/08/2008 01/10/2008
 • Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 29/08/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
  • PDF: in SW_sv.pdf
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta 29/08/2008 01/10/2008
 • Konsumentskyddslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 29/08/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
  • PDF: Konsumentskyddslag_sv.pdf
Konsumentskyddslag 29/08/2008 01/10/2008
 • Konsumentskyddslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 29/08/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
Konsumentskyddslag 29/08/2008 01/10/2008
 • Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 29/08/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 29/08/2008 01/10/2008
 • Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer
Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer 11/09/2008 01/10/2008
 • Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 11/09/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer 11/09/2008 01/10/2008
 • Lag om paketreserörelser
Lag om paketreserörelser 19/12/2008 01/07/2009
 • Konsumentskyddslag
Konsumentskyddslag 11/03/2011 15/06/2011
Justitieministeriets förordning om formulär för information och formuläret för frånträdande av avtal enligt 10 kap. i konsumentskyddslagen 28/03/2011 15/06/2011
 • Statsrådets förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 11/07/2013
  • Datum för ikraftträdande: 18/07/2013
Statsrådets förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter 11/07/2013 18/07/2013
 • Konsumentskyddslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 30/12/2013
  • Datum för ikraftträdande: 13/06/2014
Konsumentskyddslag 30/12/2013 13/06/2014
 • Elmarknadslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 30/12/2013
  • Datum för ikraftträdande: 13/06/2014
Elmarknadslag 30/12/2013 13/06/2014
 • Justitieministeriets förordning om ångerblankett och ångeranvisning enligt 6 kap. i konsumentskyddslagen
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 04/02/2014
  • Datum för ikraftträdande: 13/06/2014
Justitieministeriets förordning om ångerblankett och ångeranvisning enligt 6 kap. i konsumentskyddslagen 04/02/2014 13/06/2014

Tillsynssystem

Inga träffar


Ärenden

 • S2013/409
  • Nationellt id-nummer: S2013/409
  • Vedertaget namn: KKO 2015:24
  • Direktivdel: Article 2, 2. Article 2, 1. Article 2, 2., (d) Article 3, 5.
  • Beslutstyp: Beslut av högsta domstolen
  • Beslutsdatum: 27/03/2015
S2013/409 KKO 2015:24 Article 2, 2. Article 2, 1. Article 2, 2., (d) Article 3, 5." Beslut av högsta domstolen" 27/03/2015
 • KUV/3853/41/2012
  • Nationellt id-nummer: KUV/3853/41/2012
  • Vedertaget namn: Kuluttaja-asiamiehen ratkaisu
  • Direktivdel: Article 6 , 2., - link
  • Beslutstyp: Annat
  • Beslutsdatum: 08/03/2013
KUV/3853/41/2012 Kuluttaja-asiamiehen ratkaisu Article 6 , 2., - link" Annat" 08/03/2013

Doktrin

Inga träffar


Annat material

 • Garanti
  • Titel: Garanti
  • Härrör från: Kilpailu- ja kuluttajavirasto (the Finnish Competition and Consumer Authority)
Garanti Kilpailu- ja kuluttajavirasto (the Finnish Competition and Consumer Authority)
Konsumentombudsmannens riktlinjer: Ansvaret för fel och garanti vid köp av konsumtionsvaror Kuluttaja-asiamies (The Consumer Ombudsman)