Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Finland

Nationell lagstiftning

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???

träffar per sida, sorterade efter 
 • Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 11/09/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer 11/09/2008 01/10/2008
 • Lag om paketreserörelser
Lag om paketreserörelser 19/12/2008 01/07/2009
 • Konsumentskyddslag
Konsumentskyddslag 11/03/2011 15/06/2011
Justitieministeriets förordning om formulär för information och formuläret för frånträdande av avtal enligt 10 kap. i konsumentskyddslagen 28/03/2011 15/06/2011
 • Statsrådets förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 11/07/2013
  • Datum för ikraftträdande: 18/07/2013
Statsrådets förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter 11/07/2013 18/07/2013
 • Konsumentskyddslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 30/12/2013
  • Datum för ikraftträdande: 13/06/2014
Konsumentskyddslag 30/12/2013 13/06/2014
 • Elmarknadslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 30/12/2013
  • Datum för ikraftträdande: 13/06/2014
Elmarknadslag 30/12/2013 13/06/2014
 • Justitieministeriets förordning om ångerblankett och ångeranvisning enligt 6 kap. i konsumentskyddslagen
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 04/02/2014
  • Datum för ikraftträdande: 13/06/2014
Justitieministeriets förordning om ångerblankett och ångeranvisning enligt 6 kap. i konsumentskyddslagen 04/02/2014 13/06/2014

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???


Tillsynssystem

Inga träffar


Ärenden

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.cases ???

träffar per sida, sorterade efter 
 • KUV/3853/41/2012
  • Nationellt id-nummer: KUV/3853/41/2012
  • Vedertaget namn: Kuluttaja-asiamiehen ratkaisu
  • Direktivdel: Article 6 , 2., - link
  • Beslutstyp: Annat
  • Beslutsdatum: 08/03/2013
KUV/3853/41/2012 Kuluttaja-asiamiehen ratkaisu Article 6 , 2., - link" Annat" 08/03/2013
 • S2013/409
  • Nationellt id-nummer: S2013/409
  • Vedertaget namn: KKO 2015:24
  • Direktivdel: Article 2, 2. Article 2, 1. Article 2, 2., (d) Article 3, 5.
  • Beslutstyp: Beslut av högsta domstolen
  • Beslutsdatum: 27/03/2015
S2013/409 KKO 2015:24 Article 2, 2. Article 2, 1. Article 2, 2., (d) Article 3, 5." Beslut av högsta domstolen" 27/03/2015

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.cases ???


Doktrin

Inga träffar


Annat material

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.other.materials ???

träffar per sida, sorterade efter 
 • Garanti
  • Titel: Garanti
  • Härrör från: Kilpailu- ja kuluttajavirasto (the Finnish Competition and Consumer Authority)
Garanti Kilpailu- ja kuluttajavirasto (the Finnish Competition and Consumer Authority)
Konsumentombudsmannens riktlinjer: Ansvaret för fel och garanti vid köp av konsumtionsvaror Kuluttaja-asiamies (The Consumer Ombudsman)

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.other.materials ???

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats