Europeisk e-juridikportal
 

LandEstland

InstrumentEuropeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Typ av rollMyndigheter som är behöriga att ta emot, översända och delge det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan: