Európsky portál elektronickej justície
 

ŠtátŠvédsko

NástrojEurópsky príkaz na zablokovanie účtov

Druh kompetencieSúdy alebo orgán výkonu s právomocou rozhodovať o opravných prostriedkoch

Na základe vami poskytnutých informácií sa našiel viac ako jeden súd/orgán, ktorý je príslušný pre tento právny nástroj. Zoznam je uvedený nižšie: