Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
 

ΧώραΣουηδία

ΤομέαςΝομική συνδρομή

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές παραλαβής

 • Justitiedepartementet
  • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
  • Πόλη/Δήμος : Stockholm
  • Ταχυδρομικός κώδικας : S-103 33
  • (46-8) 405 45 00
  • (46-8) 405 46 76

ΧώραΣουηδία

ΤομέαςΝομική συνδρομή

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές διαβίβασης

 • Justitiedepartementet
  • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
  • Πόλη/Δήμος : Stockholm
  • Ταχυδρομικός κώδικας : S-103 33
  • (46-8) 405 45 00
  • (46-8) 405 46 76