Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
 

ΧώραΣουηδία

ΤομέαςΔιεξαγωγή αποδείξεων

Είδος αρμοδιότηταςΔικαστήρια εκτέλεσης

Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο:

 • Alingsås tingsrätt
  • Södra Ringgatan 23
  • Πόλη/Δήμος : Alingsås
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 441 33
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 126
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : ALINGSÅS
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 441 23
  • (46-322) 793 00
  • (46-322) 63 41 08
 • Attunda tingsrätt
  • Tingsvägen 11
  • Πόλη/Δήμος : Sollentuna
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 191 61
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 940
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Sollentuna
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 191 29
  • 08-561 695 00
  • 08-561 695 01
 • Blekinge tingsrätt
  • Rådhuset, Stortorget
  • Πόλη/Δήμος : Karlskrona
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 371 31
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 319
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : KARLSKRONA
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 371 25
  • (46-455) 33 54 00
  • (46-455) 268 58
 • Borås tingsrätt
  • Rådhuset, Österlånggatan 35-37
  • Πόλη/Δήμος : Borås
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 503 31
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 270
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : BORÅS
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 501 13
  • (46-33) 17 70 00
  • (46-33) 10 30 88
 • Eksjö tingsrätt
  • Sofieholmsgatan 7
  • Πόλη/Δήμος : Eksjö
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 575 33
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 230
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : EKSJÖ
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 575 23
  • (46-381) 384 00
  • (46-381) 139 29
 • Eskilstuna tingsrätt
  • Rademachergatan 8
  • Πόλη/Δήμος : Eskilstuna
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 632 20
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 363
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : ESKILSTUNA
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 631 05
  • (46-16) 16 68 00
  • (46-16) 12 36 20
 • Falu tingsrätt
  • Kullen 4
  • Πόλη/Δήμος : Falun
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 791 31
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 102
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : FALUN
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 791 23
  • (46-23) 482 00
  • (46-23) 482 80
  • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
 • Gotlands tingsrätt
  • Artillerigatan 2 A
  • Πόλη/Δήμος : Visby
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 621 45
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 1143
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : VISBY
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 621 22
  • (46-498) 28 14 00
  • (46-498) 27 97 59
  • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
 • Gällivare tingsrätt
  • Lasarettsgatan 22
  • Πόλη/Δήμος : Gällivare
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 982 32
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 23
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : GÄLLIVARE
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 982 21
  • (46-970) 758 00
  • (46-970) 758 49
 • Gävle tingsrätt
  • Lantmäterigatan 4
  • Πόλη/Δήμος : Gävle
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 803 10
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 1194
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : GÄVLE
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 801 36
  • (46-26) 17 67 00
  • (46-26) 17 67 50
  • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
 • Göteborgs tingsrätt
  • Ullevigatan 15
  • Πόλη/Δήμος : Göteborg
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 411 10
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : GÖTEBORG
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 404 83
  • (46-31) 701 10 00
  • (46-31) 701 13 00
  • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
 • Halmstads tingsrätt
  • Södra vägen 5
  • Πόλη/Δήμος : Halmstad
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 302 42
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 193
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : HALMSTAD
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 301 05
  • (46-35) 15 25 00
  • (46-35) 10 79 85
  • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
 • Haparanda tingsrätt
  • Strandgatan 20
  • Πόλη/Δήμος : Haparanda
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 953 31
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 174
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : HAPARANDA
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 953 24
  • (46-922) 281 00
  • (46-922) 143 22
 • Helsingborgs tingsrätt
  • Konsul Perssons plats 1
  • Πόλη/Δήμος : Helsingborg
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 252 25
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 712
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : HELSINGBORG
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 251 07
  • (46-42) 19 97 00
  • (46-42) 19 88 00
 • Hudiksvalls tingsrätt
  • Lagmansgatan 1
  • Πόλη/Δήμος : Hudiksvall
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 824 43
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 1073
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : HUDIKSVALL
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 824 12
  • (46-650) 374 50
  • (46-650) 310 94
 • Hässleholms tingsrätt
  • Frykholmsgatan 10
  • Πόλη/Δήμος : Hässleholm
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 281 31
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 135
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : HÄSSLEHOLM
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 281 22
  • (46-451) 487 00
  • (46-451) 487 40
 • Jönköpings tingsrätt
  • Hamngatan 15
  • Πόλη/Δήμος : Jönköping
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 553 21
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 2243
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : JÖNKÖPING
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 550 02
  • (46-36) 15 67 00
  • (46-36) 15 67 95
  • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
 • Kalmar tingsrätt
  • Smålandsgatan 28
  • Πόλη/Δήμος : Kalmar
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 392 34
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 613
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : KALMAR
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 391 26
  • (46-480) 47 78 00
  • (46-480) 226 77
  • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
 • Kristianstads tingsrätt
  • Kanalgatan 32
  • Πόλη/Δήμος : Kristianstad
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 291 34
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 536
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : KRISTIANSTAD
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 291 25
  • (46-44) 18 36 00
  • (46-44) 12 22 53
  • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
 • Linköpings tingsrätt
  • Brigadgatan 3
  • Πόλη/Δήμος : Linköping
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 587 58
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 365
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : LINKÖPING
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 581 03
  • (46-13) 25 10 00
  • (46-13) 25 10 25
 • Luleå tingsrätt
  • Skeppsbrogatan 43
  • Πόλη/Δήμος : Luleå
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 972 31
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 849
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : LULEÅ
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 971 26
  • (46-920) 29 55 00
  • (46-920) 29 55 01
  • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
 • Lunds tingsrätt
  • Tingsrättsplatsen 2
  • Πόλη/Δήμος : Lund
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 222 37
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 75
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : LUND
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 221 00
  • (46-46) 16 04 00
  • (46-46) 13 39 33
 • Lycksele tingsrätt
  • Bångvägen 14
  • Πόλη/Δήμος : Lycksele
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 921 31
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 53
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : LYCKSELE
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 921 22
  • (46-950) 237 00
  • (46-950) 237 35
 • Malmö tingsrätt
  • Kalendegatan 1
  • Πόλη/Δήμος : Malmö
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 211 35
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 265
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : MALMÖ
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 201 22
  • (46-40) 35 30 00
  • (46-40) 611 43 10
  • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
 • Mora tingsrätt
  • Strandgatan 10
  • Πόλη/Δήμος : Mora
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 792 30
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 31
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : MORA
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 792 21
  • (46-250) 296 00
  • (46-250) 187 29
 • Nacka tingsrätt
  • Augustendalsvägen 20
  • Πόλη/Δήμος : Nacka strand
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 131 52
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 1104
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : NACKA STRAND
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 131 26
  • (46-8) 561 656 00
  • (46-8) 561 657 99
 • Norrköpings tingsrätt
  • Olai Kyrkogata 58
  • Πόλη/Δήμος : Norrköping
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 602 32
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 418
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : NORRKÖPING
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 601 05
  • (46-11) 24 35 00
  • (46-11) 13 71 34
 • Norrtälje tingsrätt
  • Narvagatan 15
  • Πόλη/Δήμος : Norrtälje
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 761 31
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 5
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : NORRTÄLJE
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 761 21
  • (46-176) 768 00
  • (46-176) 175 44
 • Nyköpings tingsrätt
  • Folkungavägen 4
  • Πόλη/Δήμος : Nyköping
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 611 34
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 333
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : NYKÖPING
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 611 27
  • (46-155) 12 04 00
  • (46-155) 26 76 45
 • Sandvikens tingsrätt
  • Skaraborgs tingsrätt
   • Eric Ugglas plats 2
   • Πόλη/Δήμος : Skövde
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 541 50
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 174
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Skövde
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 541 24
   • +46 (0)500-49 92 00
   • +46 (0)500-49 92 01
   • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
  • Skellefteå tingsrätt
   • Brännavägen 9
   • Πόλη/Δήμος : Skellefteå
   • Ταχυδρομικός κώδικας : 931 33
   • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 398
   • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : SKELLEFTEÅ
   • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 931 24
   • (46-910) 72 56 50
   • (46-910) 77 80 86
  • Skövde tingsrätt
   • Solna tingsrätt
    • Sundbybergsvägen 5
    • Πόλη/Δήμος : Solna
    • Ταχυδρομικός κώδικας : 171 73
    • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 1356
    • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : SOLNA
    • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 171 26
    • (46-8) 561 658 00
    • (46-8) 83 50 66
   • Stockholms tingsrätt
    • Scheelegatan 7
    • Πόλη/Δήμος : Stockholm
    • Ταχυδρομικός κώδικας : 112 26
    • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 8307
    • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : STOCKHOLM
    • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 104 20
    • (46-8) 561 65 000
    • (46-8) 653 34 44
    • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
   • Sundsvalls tingsrätt
    • Storgatan 39
    • Πόλη/Δήμος : Sundsvall
    • Ταχυδρομικός κώδικας : 852 30
    • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 467
    • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : SUNDSVALL
    • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 851 06
    • (46-60) 18 67 00
    • (46-60) 18 67 20
   • Södertälje tingsrätt
    • Storgatan 17
    • Πόλη/Δήμος : Södertälje
    • Ταχυδρομικός κώδικας : 151 72
    • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 348
    • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : SÖDERTÄLJE
    • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 151 24
    • (46-8) 553 003 00
    • (46-8) 553 003 75
   • Södertörns tingsrätt
    • Björnkullavägen 5 A
    • Πόλη/Δήμος : Huddinge
    • Ταχυδρομικός κώδικας : 141 51
    • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Huddinge
    • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 141 84
    • 08-561 660 00
    • 08-711 05 80
   • Södra Roslags tingsrätt
    • Uddevalla tingsrätt
     • Zachaus gränd 2
     • Πόλη/Δήμος : Uddevalla
     • Ταχυδρομικός κώδικας : 451 30
     • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 323
     • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : UDDEVALLA
     • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 451 18
     • (46-522) 65 71 00
     • (46-522) 156 87
    • Umeå tingsrätt
     • Tingshuset, Nygatan 45
     • Πόλη/Δήμος : Umeå
     • Ταχυδρομικός κώδικας : 903 30
     • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 138
     • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : UMEÅ
     • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 901 04
     • (46-90) 17 21 00
     • (46-90) 77 18 30
     • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
    • Uppsala tingsrätt
     • Kungsgatan 49
     • Πόλη/Δήμος : Uppsala
     • Ταχυδρομικός κώδικας : 753 21
     • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 1113
     • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : UPPSALA
     • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 751 41
     • (46-18) 431 60 00
     • (46-18) 431 60 99
    • Varbergs tingsrätt
     • Östra Långgatan 7
     • Πόλη/Δήμος : Varberg
     • Ταχυδρομικός κώδικας : 432 45
     • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 121
     • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : VARBERG
     • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 432 23
     • (46-340) 62 84 00
     • (46-340) 67 71 96
    • Vänersborgs tingsrätt
     • Hamngatan 6
     • Πόλη/Δήμος : Vänersborg
     • Ταχυδρομικός κώδικας : 462 33
     • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 1070
     • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : VÄNERSBORG
     • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 462 28
     • (46-521) 27 02 00
     • (46-521) 27 02 80
     • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
    • Värmlands tingsrätt
     • Rådhuset, Stora torget
     • Πόλη/Δήμος : Karlstad
     • Ταχυδρομικός κώδικας : 652 24
     • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 188
     • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Karlstad
     • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 651 05
     • 054-14 84 00
     • 054-18 47 35
     • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
    • Västmanlands tingsrätt
     • Sigurdsgatan 22
     • Πόλη/Δήμος : Västerås
     • Ταχυδρομικός κώδικας : 721 30
     • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 40
     • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : VÄSTERÅS
     • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 721 04
     • (46-21) 31 04 00
     • (46-21) 12 44 32
     • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
    • Växjö tingsrätt
     • Kungsgatan 8
     • Πόλη/Δήμος : Växjö
     • Ταχυδρομικός κώδικας : 352 33
     • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 81
     • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : VÄXJÖ
     • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 351 03
     • (46-470) 56 01 00
     • (46-470) 56 02 90
     • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
    • Ystads tingsrätt
     • Bollhusgatan 16
     • Πόλη/Δήμος : Ystad
     • Ταχυδρομικός κώδικας : 271 42
     • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 114
     • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : YSTAD
     • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 271 23
     • (46-411) 691 00
     • (46-411) 55 55 27
    • Ångermanlands tingsrätt
     • Backgränd 9
     • Πόλη/Δήμος : Härnösand
     • Ταχυδρομικός κώδικας : 871 32
     • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 114
     • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : HÄRNÖSAND
     • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 871 23
     • (46-611) 46 05 00
     • (46-611) 51 18 36
     • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
    • Örebro tingsrätt
     • Järnvägsgatan 1A
     • Πόλη/Δήμος : Örebro
     • Ταχυδρομικός κώδικας : 703 62
     • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 383
     • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : ÖREBRO
     • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 701 47
     • (46-19) 16 63 00
     • (46-19) 26 28 06
     • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)
    • Östersunds tingsrätt
     • Storgatan 6
     • Πόλη/Δήμος : Östersund
     • Ταχυδρομικός κώδικας : 831 30
     • Ταχυδρομική διεύθυνση : Box 708
     • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : ÖSTERSUND
     • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 831 28
     • (46-63) 15 06 00
     • (46-63) 15 06 90
     • Αποδεκτές γλώσσες : σουηδικά (sv)