Den europæiske e-justice-portal
 

LandSverige

InstrumentDen europæiske kendelse til sikring af bankindeståender

KompetencetypeRetter, der kan prøve afgørelser om retsmidler

Der er fundet flere domstole/myndigheder, som er kompetente, hvad angår dette retlige instrument ud fra de givne oplysninger. Her er listen: