Европейски портал за електронно правосъдие
 

ДържаваПортугалия

ИнструментПравна помощ

Вид компетентностПолучаващи служби

Съгласно информацията, която предоставихте, e намерен повече от един съд/орган, компетентен по този правен инструмент. Вижте списъка:

 • Instituto da Segurança Social, IP
  • Rua Rosa Araújo, nº 43
  • Град/Община : Lisboa
  • Пощенски код : 1250-194 Lisboa
  • 210 495 280
  • NULL
  • NULL
 • Instituto da Segurança Social, IP RAA
  • Avenida Tenente Coronel José Agostinho
  • Град/Община : Açores
  • Пощенски код : 9700-108 Angra do Heroísmo
  • 295 401 800
  • 295 401 801
 • Instituto da Segurança Social, IP RAM
  • Rua Elias Garcia, nº 14
  • Град/Община : Madeira
  • Пощенски код : 9054-503 Funchal
  • 291 205 100
  • 291 205 132

ДържаваПортугалия

ИнструментПравна помощ

Вид компетентностПредаващи органи

Съгласно информацията, която предоставихте, e намерен повече от един съд/орган, компетентен по този правен инструмент. Вижте списъка:

 • Instituto da Segurança Social, IP
  • Rua Rosa Araújo, nº 43
  • Град/Община : Lisboa
  • Пощенски код : 1250-194 Lisboa
  • 210 495 280
  • NULL
  • NULL
 • Instituto da Segurança Social, IP RAA
  • Avenida Tenente Coronel José Agostinho
  • Град/Община : Açores
  • Пощенски код : 9700-108 Angra do Heroísmo
  • 295 401 800
  • 295 401 801
 • Instituto da Segurança Social, IP RAM
  • Rua Elias Garcia, nº 14
  • Град/Община : Madeira
  • Пощенски код : 9054-503 Funchal
  • 291 205 100
  • 291 205 132