Euroopa e-õiguskeskkonna portaal
 

RiikEesti

Õiguslik vahendKohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Brüsseli I määrus

Pädevuse liikApellatsioonikohtud

Leiti rohkem kui üks kohus/asutus, mis on teie poolt esitatud teabe alusel pädev asjaomase õigusliku vahendi puhul. Allpool on esitatud loetelu:

  • Riigikohus
  • Tallinna Ringkonnakohus
  • Tartu Ringkonnakohus