Европейски портал за електронно правосъдие
 

ДържаваЕстония

ИнструментПризнаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“

Вид компетентностАпелативен съд

Съгласно информацията, която предоставихте, e намерен повече от един съд/орган, компетентен по този правен инструмент. Вижте списъка:

  • Riigikohus
  • Tallinna Ringkonnakohus
  • Tartu Ringkonnakohus