Portalul european e-justiție
 

ŢaraSuedia

InstrumentAsistență juridică

Tipul de competențăAutorități destinatare

 • Justitiedepartementet
  • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
  • Localitate : Stockholm
  • Cod poștal : S-103 33
  • (46-8) 405 10 00

ŢaraSuedia

InstrumentAsistență juridică

Tipul de competențăAutorități expeditoare

 • Justitiedepartementet
  • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
  • Localitate : Stockholm
  • Cod poștal : S-103 33
  • (46-8) 405 10 00