Portal Europeu da Justiça
 

PaísSuécia

InstrumentoApoio judiciário

Tipo de competênciaAutoridades que recebem dados

 • Justitiedepartementet
  • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
  • Localidade : Stockholm
  • Código postal : S-103 33
  • (46-8) 405 10 00

PaísSuécia

InstrumentoApoio judiciário

Tipo de competênciaAutoridades de transmissão

 • Justitiedepartementet
  • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
  • Localidade : Stockholm
  • Código postal : S-103 33
  • (46-8) 405 10 00