Portal Europeo de e-Justicia
 

PaísSuecia

InstrumentoAsistencia Jurídica

Tipo de competenciaAutoridades receptoras

 • Justitiedepartementet
  • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
  • Ciudad / Municipio : Stockholm
  • Código postal : S-103 33
  • (46-8) 405 10 00

PaísSuecia

InstrumentoAsistencia Jurídica

Tipo de competenciaAutoridades expedidoras

 • Justitiedepartementet
  • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
  • Ciudad / Municipio : Stockholm
  • Código postal : S-103 33
  • (46-8) 405 10 00