Den europæiske e-justice-portal
 

LandSverige

InstrumentRetshjælp

KompetencetypeModtagende myndigheder

 • Justitiedepartementet
  • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
  • By/Kommune : Stockholm
  • Postnr. : S-103 33
  • (46-8) 405 10 00

LandSverige

InstrumentRetshjælp

KompetencetypeVideresendende myndigheder

 • Justitiedepartementet
  • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
  • By/Kommune : Stockholm
  • Postnr. : S-103 33
  • (46-8) 405 10 00