Europski portal e-pravosuđa
 

DržavaLitva

InstrumentPriznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba Bruxelles I.

Vrsta nadležnostiSudovi kojima se podnose zahtjevi

 • Lietuvos apeliacinis teismas
  • Gedimino pr. 40/1
  • Mjesto/Općina : Vilnius
  • Poštanski broj : LT-01503
  • +370 (70) 663685
  • +370 (70) 663060

DržavaLitva

InstrumentPriznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba Bruxelles I.

Vrsta nadležnostiSudovi kojima se podnose žalbe

 • Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
  • Gynėjųg. 6
  • Mjesto/Općina : Vilnius
  • Poštanski broj : LT-1109
  • + 370 (5) 2610560
  • +370 (5) 2616813