Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
 

ΧώραΤσεχική ∆ηµοκρατία

ΤομέαςΝομική συνδρομή

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές παραλαβής

 • Ministerstvo spravedlnosti České republiky
  • Vyšehradská 16
  • Πόλη/Δήμος : Praga 2
  • Ταχυδρομικός κώδικας : CZ-128 10
  • (420) 221997919

ΧώραΤσεχική ∆ηµοκρατία

ΤομέαςΝομική συνδρομή

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές διαβίβασης

 • Ministerstvo spravedlnosti České republiky
  • Vyšehradská 16
  • Πόλη/Δήμος : Praga 2
  • Ταχυδρομικός κώδικας : CZ-128 10
  • (420) 221997919