Europeisk e-juridikportal
 

LandSverige

InstrumentRättshjälp

Typ av rollMottagande myndigheter

 • Justitiedepartementet
  • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
  • Ort/Kommun : Stockholm
  • Postnummer : S-103 33
  • (46-8) 405 10 00

LandSverige

InstrumentRättshjälp

Typ av rollÖversändande myndigheter

 • Justitiedepartementet
  • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
  • Ort/Kommun : Stockholm
  • Postnummer : S-103 33
  • (46-8) 405 10 00