Európsky portál elektronickej justície
 

ŠtátŠvédsko

NástrojPrávna pomoc

Druh kompetenciePrijímajúce orgány

 • Justitiedepartementet
  • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
  • Mesto/Obec : Stockholm
  • PSČ : S-103 33
  • (46-8) 405 10 00

ŠtátŠvédsko

NástrojPrávna pomoc

Druh kompetencieOdosielajúce orgány

 • Justitiedepartementet
  • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
  • Mesto/Obec : Stockholm
  • PSČ : S-103 33
  • (46-8) 405 10 00