Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
 

ΧώραΚάτω Χώρες

ΤομέαςΝομική συνδρομή

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές παραλαβής

 • Raad voor Rechtsbijstand
  • Postbus 24080
  • Πόλη/Δήμος : Utrecht
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 3502 MB
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Postbus 24080
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Utrecht
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 3502 MB
  • 088-7871320

ΧώραΚάτω Χώρες

ΤομέαςΝομική συνδρομή

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές διαβίβασης

 • Raad voor Rechtsbijstand
  • Postbus 24080
  • Πόλη/Δήμος : Utrecht
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 3502 MB
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Postbus 24080
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Utrecht
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 3502 MB
  • 088-7871320