Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
 

ΧώραΛεττονία

ΤομέαςΝομική συνδρομή

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές παραλαβής

 • Juridiskās palīdzības administrācija
  • Pils laukums 4
  • Πόλη/Δήμος : Riga
  • Ταχυδρομικός κώδικας : LV-1050
  • +371 67514208; Free phone line: +371 80001801
  • +371 67514209

ΧώραΛεττονία

ΤομέαςΝομική συνδρομή

Είδος αρμοδιότηταςΑρχές διαβίβασης

 • Juridiskās palīdzības administrācija
  • Pils laukums 4
  • Πόλη/Δήμος : Riga
  • Ταχυδρομικός κώδικας : LV-1050
  • +371 67514208; Free phone line: +371 80001801
  • +371 67514209