Европейски портал за електронно правосъдие
 

ДържаваЛатвия

ИнструментПравна помощ

Вид компетентностПолучаващи служби

 • Juridiskās palīdzības administrācija
  • Pils laukums 4
  • Град/Община : Riga
  • Пощенски код : LV-1050
  • +371 67514208; Free phone line: +371 80001801
  • +371 67514209
  • Коментари :

   Администрация на правната помощ (Juridiskās palīdzības administrācija)

ДържаваЛатвия

ИнструментПравна помощ

Вид компетентностПредаващи органи

 • Juridiskās palīdzības administrācija
  • Pils laukums 4
  • Град/Община : Riga
  • Пощенски код : LV-1050
  • +371 67514208; Free phone line: +371 80001801
  • +371 67514209
  • Коментари :

   Администрация на правната помощ (Juridiskās palīdzības administrācija)