Европейски портал за електронно правосъдие
 

ДържаваЛатвия

ИнструментПравна помощ

Вид компетентностПолучаващи служби

  • Juridiskās palīdzības administrācija

ДържаваЛатвия

ИнструментПравна помощ

Вид компетентностПредаващи органи

  • Juridiskās palīdzības administrācija