Európsky portál elektronickej justície
 

ŠtátEstónsko

NástrojEurópsky príkaz na zablokovanie účtov

Druh kompetencieSúdy na odvolanie proti rozhodnutiu o opravnom prostriedku

Na základe vami poskytnutých informácií sa našiel viac ako jeden súd/orgán, ktorý je príslušný pre tento právny nástroj. Zoznam je uvedený nižšie: