Portalul european e-justiție
 

ŢaraEstonia

InstrumentOrdonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Tipul de competențăInstanțe competente să soluționeze căile de atac împotriva unei hotărâri de soluționare a căii de atac introdusă de debitor împotriva ordonanței asigurătorii

Pe baza informațiilor pe care le-ați furnizat, au fost găsite mai multe instanțe/ autorități competente pentru acest instrument juridic. Iată lista lor: