Europejski portal e-sprawiedliwość
 

PaństwoEstonia

InstrumentEuropejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Typ kompetencjiSądy właściwe do rozpatrywania odwołań od orzeczeń wydanych w następstwie wniesienia środka odwoławczego

Na podstawie podanych informacji znaleziono więcej niż jeden sąd/urząd mający kompetencje w odniesieniu do tego instrumentu prawnego. Są to: