Europski portal e-pravosuđa
 

DržavaEstonija

InstrumentEuropski nalog za blokadu računa

Vrsta nadležnostiSudovi za žalbene postupke protiv odluke o pravnom sredstvu

Na temelju podataka koje ste unijeli pronađeno je nekoliko sudova/tijela koji su nadležni za taj pravni instrument. Popis je naveden u nastavku: