Европейски портал за електронно правосъдие
 

ДържаваЕстония

ИнструментЕвропейска заповед за запор на банкови сметки

Вид компетентностОргани, компетентни да изпълнят ЕЗЗБС