Europski portal e-pravosuđa
 

DržavaEstonija

InstrumentEuropski nalog za blokadu računa

Vrsta nadležnostiTijela nadležna za primanje, slanje i dostavu europskog naloga za blokadu računa

Na temelju podataka koje ste unijeli pronađeno je nekoliko sudova/tijela koji su nadležni za taj pravni instrument. Popis je naveden u nastavku:

 • Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja
 • Kohtutäiturid
 • Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja
 • Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja
 • Pärnu Maakohtu Paide kohtumaja
 • Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja
 • Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja
 • Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja
 • Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja
 • Tartu Maakohtu Valga kohtumaja
 • Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja
 • Tartu Maakohtu Võru kohtumaja
 • Tartu Maakohtu Võru kohtumaja
 • Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja
 • Viru Maakohtu Narva kohtumaja
 • Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja